«Արցախի Հանրապետության Բյուջետային համակարգի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

 

 

Ընդունված է 2021 թվականի

                                                                                                       նոյեմբերի 25-ին

 

 

 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի ՀՕ-94 օրենքի 12-րդ հոդվածի 16-րդ մասի 3-րդ կետի «դատական, նախաքննական և դատական ակտերի հարկադիր կատարման մարմինների» բառերը փոխարինել «դատական, նախաքննական մարմինների և հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության» բառերով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

        ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                  

 

                                                                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

 

      2021 թ. դեկտեմբերի 16

      Ստեփանակերտ

      ՀՕ-127-Ն