«Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

 

                                                                                                      Ընդունված է 2021 թվականի

                                                                                                      նոյեմբերի 25-ին

 

 

 

«ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» 2003 թվականի նոյեմբերի 26-ի ՀՕ-77 օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, 14-րդ հոդվածի 10-րդ մասի և 14.1-ին հոդվածի 4-րդ մասի «դատական ակտերի հարկադիր կատարման» բառերը փոխա-րինել «հարկադիր կատարումն ապահովող» բառերով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օր-վան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                         

 

                                                                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

2021 թ. դեկտեմբերի 16

Ստեփանակերտ

ՀՕ-125-Ն