«Սնանկության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

Ընդունված է 2021 թվականի

                                                                                                       նոյեմբերի 25-ին

 

 

 

«ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

 

  Հոդված 1. «Սնանկության մասին» 2016 թվականի նոյեմբերի 30-ի ՀՕ-29-Ն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, 13-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 6-րդ կետի և 6-րդ մասի, 19-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի «զ» և 29-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի «զ» ենթակետերի «դատական ակտերի հարկադիր կատարման» բառերը փոխարինել «հարկադիր կատարումն ապահովող» բառերով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օր-վան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                

                                                                                   Ա.         ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

     2021 թ. դեկտեմբերի 16

     Ստեփանակերտ

     ՀՕ-137-Ն