«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Վարչատարածքային բաժանման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                      

Ընդունված է 2021 թվականի

                                                                                                       նոյեմբերի 25-ին

 

 

 

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ

ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչատարածքային բա-ժանման մասին» 1998 թվականի հունիսի 16-ի ՀՕ-15 օրենքի (այսուհետ` Օրենքթիվ 2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն օրենքի հավելվածի:

 

 Հոդված 2. Օրենքի թիվ 4 հավելվածի «Ծանոթագրություններ» բաժինը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

« Ծանոթագրություններ

1. *-ով նշված բնակավայրերը բռնազավթված են Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից  1991-1994  թվականների պատերազմական գործողությունների հետևանքով.

2. **-ով նշված բնակավայրերը բռնազավթված են Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ սանձա-զերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով.

3. ***-ով նշված  բնակավայրի տարածքի մի մասը բռնազավթված է Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապե-տության դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով:

4. ****-ով նշված բնակավայրերը ռազմական գործողություններից հետո դեռևս բնակեցված չեն:

5. *****-ով նշված բնակավայրը ժամանակավորապես մտցված է վարչատարածքի մեջ:»:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հա-ջորդող օրվանից:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            

                                                                                           Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

                                              

 

                                                                                        

 

 

                                                   

    2021 թ. դեկտեմբերի 16

    Ստեփանակերտ

     ՀՕ-142-Ն

 

                                                                                       Հավելված   

                                                             ««Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչա-

                                                        տարածքային բաժանման մասին» օրենքում փոփո-

                                         խություններ կատարելու մասին» օրենքի

 

 

                                                                                                            «Հավելված թիվ 2                                                       

                                                                     «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչա-                                                           

                                                                            տարածքային բաժանման մասին» ԼՂՀ օրենքի

 

 

Ց Ա Ն Կ

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ

 

2.1. Ասկերանի շրջանի համայնքները և բնակավայրերը

 

Հ/Հ

Համայնքի անվանումը

Բնակավայրի անվանումը

1.

Ասկերան

Ասկերան քաղաք

Քյաթուկ գյուղ

2.

Ակնաղբյուր

Ակնաղբյուր գյուղ**

3.

Այգեստան

Այգեստան գյուղ

4.

Աստղաշեն

Աստղաշեն գյուղ

5.

Ավետարանոց

Ավետարանոց գյուղ**

6.

Արմենակավան

Արմենակավան գյուղ**

7.

Պատարա

Պատարա գյուղ

8.

Բերքաձոր

Բերքաձոր գյուղ

9.

Դահրավ

Դահրավ գյուղ

10.

Դաշուշեն

Դաշուշեն գյուղ

11.

Իվանյան

Իվանյան գյուղ

12.

Լուսաձոր

Լուսաձոր գյուղ

13.

Խնապատ

Խնապատ գյուղ

14.

Խանցք

Խանցք գյուղ

15.

Խաչեն

Խաչեն գյուղ

Ուրախաչ գյուղ****

16.

Խաչմաչ

Խաչմաչ գյուղ

17.

Խնածախ

Խնածախ գյուղ

18.

Խնձրիստան

Խնձրիստան գյուղ

19.

Խրամորթ

Խրամորթ գյուղ

20.

Ծաղկաշատ

Ծաղկաշատ գյուղ

21.

Կարմիր գյուղ

Կարմիր գյուղ

22.

Հարավ

Հարավ գյուղ

23.

Հիլիս

Հիլիս գյուղ

24.

Հովսեփավան

Հովսեփավան գյուղ

25.

Մադաթաշեն

Մադաթաշեն գյուղ**

26.

Մխիթարիշեն

Մխիթարիշեն գյուղ

27.

Մոշխմհատ

Մոշխմհատ գյուղ**

28.

Նախիջևանիկ

Նախիջևանիկ գյուղ

29.

Նորագյուղ

Նորագյուղ գյուղ

30.

Ներքին Սզնեք

Ներքին Սզնեք գյուղ

31.

Շոշ

Շոշ գյուղ

32.

Ջրաղացներ

Ջրաղացներ գյուղ**

33.

Ռև

Ռև գյուղ

34.

Սառնաղբյուր

Սառնաղբյուր գյուղ

Դահրազ գյուղ

35.

Սարդարաշեն

Սարդարաշեն գյուղ

36.

Սարուշեն

Սարուշեն գյուղ

37.

Սղնախ

Սղնախ գյուղ**

38.

Վարդաձոր

Վարդաձոր գյուղ

Վարազաբուն գյուղ

39.

Վերին Սզնեք

Վերին Սզնեք գյուղ

40.

Ուղտասար

Ուղտասար գյուղ**

41.

 

Փառուխ

 

Փառուխ գյուղ

Քարագլուխ գյուղ****

42.

Քռասնի

Քռասնի գյուղ

 

2.2. Հադրութի շրջանի համայնքները և բնակավայրերը

 

Հ/Հ

Համայնքի անվանումը

Բնակավայրի անվանումը

1.

 

Հադրութ

 

Հադրութ քաղաք**

Վանք գյուղ**

Տյաք գյուղ**

2.

Ազոխ

Ազոխ գյուղ**

3.

Ակնաղբյուր

Ակնաղբյուր գյուղ**

4.

Այգեստան

Այգեստան գյուղ**

Մելիքաշեն գյուղ**

5.

Առաջամուղ

Առաջամուղ գյուղ**

Արաքսավան գյուղ**

6.

 

 

 

 

Առաքել

 

 

 

 

Առաքել գյուղ**

Ձորագյուղ գյուղ**

Կարմրաքար գյուղ**

Ջրաբերդ գյուղ**

Սարալանջ գյուղ**

Քարագլուխ գյուղ**

7.

Արևշատ

Արևշատ գյուղ**

8.

Բանաձոր

Բանաձոր գյուղ**

Ցոր գյուղ**

9.

Դրախտիկ

Դրախտիկ գյուղ**

10.

Թաղասեռ

Թաղասեռ գյուղ**

11.

Թաղուտ

Թաղուտ գյուղ**

12.

Խանձաձոր

Խանձաձոր գյուղ**

Հայկավան գյուղ**

13.

 

 

Խծաբերդ

 

 

Խծաբերդ գյուղ**

Արփագետիկ գյուղ**

Պետրոսաշեն գյուղ**

Սպիտակաշեն գյուղ**

13.

Ծակուռի

Ծակուռի գյուղ**

14.

Ծամձոր

Ծամձոր գյուղ**

Սարինշեն գյուղ**

15.

Կարմրակուճ

Կարմրակուճ գյուղ**

16.

Հարթաշեն

Հարթաշեն գյուղ**

17.

Հակակու

Հակակու գյուղ**

18.

Հին Թաղեր

Հին Թաղեր գյուղ**

19.

Մարիամաձոր

Մարիամաձոր գյուղ**

20.

Մեծ Թաղեր

Մեծ Թաղեր գյուղ**

21.

Մոխրենես

Մոխրենես գյուղ**

22.

Նորաշեն

Նորաշեն գյուղ**

23.

Պլեթանց

Պլեթանց գյուղ**

Ծաղկավանք գյուղ**

24.

Ջրակուս

Ջրակուս գյուղ**

Հողեր գյուղ**

25.

Վարդաշատ

Վարդաշատ գյուղ**

26.

Տող

Տող գյուղ**

27.

Տումի

Տումի գյուղ**

28.

Ուխտաձոր

Ուխտաձոր գյուղ**

29.

Քյուրաթաղ

Քյուրաթաղ գյուղ**

 

2.3. Մարտակերտի շրջանի համայնքները և բնակավայրերը

 

Հ/Հ

Համայնքի անվանումը

Բնակավայրի անվանումը

1.

Մարտակերտ

Մարտակերտ քաղաք

 

Լևոնարխ գյուղ****

 

Մարալյան Սարով գյուղ*

2.

Աղաբեկալանջ

Աղաբեկալանջ գյուղ

3.

Առաջաձոր

Առաջաձոր գյուղ

Հայադ գյուղ****

4.

Գառնաքար

Գառնաքար գյուղ

5.

Գետավան

Գետավան գյուղ

6.

Դրմբոն

Դրմբոն գյուղ

7.

Զագլիկ

Զագլիկ գյուղ

8.

Զարդախաչ

Զարդախաչ գյուղ

9.

Թալիշ

Թալիշ գյուղ**

10.

Թբլղու

Թբլղու գյուղ

11.

Խնկավան

Խնկավան գյուղ

12.

Ծաղկաշեն

Ծաղկաշեն գյուղ

13.

Ծմակահող

Ծմակահող գյուղ

14.

Կիչան

Կիչան գյուղ

15.

Կոճողոտ

Կոճողոտ գյուղ

16.

Կուսապատ

Կուսապատ գյուղ

17.

Հաթերք

Հաթերք գյուղ

18.

Հարությունագոմեր

Հարությունագոմեր գյուղ

19.

Հովտաշեն

Հովտաշեն գյուղ**

20.

Ճանկաթաղ

Ճանկաթաղ գյուղ

21.

Մատաղիս

Մատաղիս գյուղ**

22.

Մաղավուզ

Մաղավուզ գյուղ

Քմքաձոր գյուղ

23.

Մեծ շեն

Մեծ շեն գյուղ

24.

Մեհմանա

Մեհմանա գյուղ

25.

Մոխրաթաղ

Մոխրաթաղ գյուղ

26.

Ներքին Հոռաթաղ

Ներքին Հոռաթաղ գյուղ

27.

Նոր Այգեստան

Նոր Այգեստան գյուղ**

Այգեստան գյուղ*

28.

Նոր Կարմիրավան

Նոր Կարմիրավան գյուղ**

Կարմիրավան գյուղ*

29.

 

 

Նոր Հայկաջուր

 

 

Նոր Հայկաջուր գյուղ**

Հայկաջուր գյուղ*

Նոր Ջրաբերդ գյուղ**

Ջրաբերդ գյուղ**

30.

Նոր Ղազանչի

Նոր Ղազանչի գյուղ

Ղազանչի գյուղ****

31.

Նոր Մարաղա

Նոր Մարաղա գյուղ**

Լենինավան գյուղ*

Մարաղա գյուղ*

32.

Նոր Սեյսուլան

Նոր Սեյսուլան գյուղ**

Սեյսուլան գյուղ*

Հացավան գյուղ*

33.

Շահմասուր

Շահմասուր գյուղ

34.

Չափար

Չափար գյուղ

35.

Չլդրան

Չլդրան գյուղ

36.

Պողոսագոմեր

Պողոսագոմեր գյուղ

Ղազարահող գյուղ

37.

Վաղուհաս

Վաղուհաս գյուղ

38.

Վանք

Վանք գյուղ

Անձավներ գյուղ

Դաշտագլուխ գյուղ

Ծաղկունք գյուղ

Ճրագ գյուղ

Նարեշտար գյուղ

39.

Վարդաձոր

Վարդաձոր գյուղ

40.

Վարնկաթաղ

Վարնկաթաղ գյուղ

41.

Վերին Հոռաթաղ

Վերին Հոռաթաղ գյուղ

42.

Տոնաշեն

Տոնաշեն գյուղ

Դաստակերտ գյուղ****

43.

Քոլատակ

Քոլատակ գյուղ

 

2.4. Մարտունու շրջանի համայնքները և բնակավայրերը

 

Հ/Հ

Համայնքի անվանումը

Բնակավայրի անվանումը

1.

 

Մարտունի

 

Մարտունի քաղաք

Կաքավաձոր գյուղ

Քաջավան գյուղ

2.

 

Ճարտար

Ճարտար քաղաք

Ներքին Ճարտար քաղաք**

3.

Աշան

Աշան գյուղ

4.

Ավդուռ

Ավդուռ գյուղ

5.

Բերդաշեն

Բերդաշեն գյուղ

6.

Գիշի

Գիշի գյուղ

7.

Եմիշճան

Եմիշճան գյուղ

8.

Զարդանաշեն

Զարդանաշեն գյուղ**

9.

Թաղավարդ

Թաղավարդ գյուղ***

10.

Խերխան

Խերխան գյուղ

11.

Խնուշինակ

Խնուշինակ գյուղ

12.

Ծովատեղ

Ծովատեղ գյուղ

13.

Կաղարծի

Կաղարծի գյուղ

14.

Կարմիր Շուկա

Կարմիր Շուկա գյուղ

Սխտորաշեն գյուղ

15.

Կոլխոզաշեն

Կոլխոզաշեն գյուղ

16.

Հաղորտի

Հաղորտի գյուղ

17.

Հացի

Հացի գյուղ

18.

Հերհեր

Հերհեր գյուղ

19.

Կավահան

Կավահան գյուղ

20.

Մաճկալաշեն

Մաճկալաշեն գյուղ

21.

Մյուրիշեն

Մյուրիշեն գյուղ

22.

Մսմնա

Մսմնա գյուղ

23.

Մուշկապատ

Մուշկապատ գյուղ

24.

Ննգի

Ննգի գյուղ

25.

Նորշեն

Նորշեն գյուղ

26.

Շեխեր

Շեխեր գյուղ**

27.

Պառավաթումբ

Պառավաթումբ գյուղ

28.

Ջիվանի

Ջիվանի գյուղ**

29.

Սարգսաշեն

Սարգսաշեն գյուղ**

30.

Սոս

Սոս գյուղ

31.

Սպիտակաշեն

Սպիտակաշեն գյուղ

32.

Վազգենաշեն

Վազգենաշեն գյուղ**

33.

Վարանդա

Վարանդա գյուղ

34.

Քարահունջ

Քարահունջ գյուղ

35.

Քերթ

Քերթ գյուղ

 

2.5. Շահումյանի շրջանի համայնքները և բնակավայրերը

ՀՀ

Համայնքի անվանումը

Բնակավայրի անվանումը

1.

Քարվաճառ

Քարվաճառ քաղաք**

2.

Շահումյան

Շահումյան ավան*

3.

Վերին շեն

Վերին շեն ավան*

4.

Ակնաբերդ

Ակնաբերդ գյուղ *****

5.

Բուզլուխ

Բուզլուխ գյուղ*

6.

Գաղթուտ

Գաղթուտ գյուղ*

7.

Գետաշեն

Գետաշեն գյուղ*

8.

Գյուլիստան

Գյուլիստան գյուղ*

9.

Գյուրզալար

Գյուրզալար գյուղ*

10.

Դադիվանք

Դադիվանք գյուղ**

11.

Եղեգնուտ

Եղեգնուտ գյուղ**

12.

Զուար

Զարկունի գյուղ**

Թութխուն գյուղ**

Խոզենեկ գյուղ**

Զուար գյուղ**

Հավախաղաց գյուղ**

Ասրիկ գյուղ**

Ապահեն գյուղ**

13.

Զառալյուր

Զառալյուր գյուղ**

14.

Զեյվա

Զեյվա գյուղ*

15.

Էրքեջ

Էրքեջ գյուղ*

16.

Թոդան

Թոդան գյուղ*

17.

Իշխանիկ

Իշխանիկ գյուղ**

18.

Խարխափուտ

Խարխափուտ գյուղ*

19.

Խոփեր

Խոփեր գյուղ**

20.

Ծավալք

Ծավալք գյուղ**

21.

Ծար

Ծար գյուղ**

22.

Կարաչինար

Կարաչինար գյուղ*

23.

Կորեկնեկ

Կորեկնեկ գյուղ**

24.

Հայ Պարիս

Հայ Պարիս գյուղ*

25.

Հավսաթաղ

Հավսաթաղ գյուղ**

Եղցատեղ գյուղ**

Ճումեն գյուղ**

 

 

Եղջերունիկ գյուղ**

26.

Հովվաշեն

Հովվաշեն գյուղ**

27.

Մանաշիդ

Մանաշիդ գյուղ*

28.

Մանասինշեն

Մանասինշեն գյուղ*

29.

Նոր Բանանց

Նոր Բանանց գյուղ**

30.

Նոր Բրաջուր

Նոր Բրաջուր գյուղ**

Եղցի գյուղ**

Զովք գյուղ**

31.

Նոր Գետաշեն

Նոր Գետաշեն գյուղ**

Շիկաքար գյուղ**

32.

Նոր Էրքեջ

Նոր Էրքեջ գյուղ**

 

33.

Նոր Խարխափուտ

Նոր Խարխափուտ գյուղ**

34.

Նոր Կարաչինար

Նոր Կարաչինար գյուղ**

35.

Նոր Մանաշիդ

Նոր Մանաշիդ գյուղ**

36.

Նոր Վերինշեն

Նոր Վերինշեն գյուղ**

Մշենի գյուղ**

37

Շաֆագ

Շաֆագ գյուղ*

38.

Չարեքտար

Չարեքտար գյուղ

39.

Ջերմաջուր

Ջերմաջուր գյուղ**

40.

Ռուս Պարիս

Ռուս Պարիս գյուղ*

41.

Քնարավան

Քնարավան**

Չափնի գյուղ**

 

2.6. Շուշիի շրջանի համայնքները և բնակավայրերը

 

Հ/Հ

Համայնքի անվանումը

Բնակավայրի անվանումը

1.

 

Շուշի

 

Շուշի քաղաք**

Ղայբալիշեն գյուղ

 Ձորագյուղ գյուղ

2.

Եղցահող

Եղցահող գյուղ

Կանաչ Թալա գյուղ

Տասը վերստ գյուղ

3.

Լիսագոր

Լիսագոր գյուղ

4.

Հին շեն

Հին շեն գյուղ

Հունանավ գյուղ

5.

Մեծ շեն

Մեծ շեն գյուղ

6.

Քարին տակ

Քարին տակ գյուղ**

7.

Քիրսավան

Քիրսավան գյուղ**

 

2.7. Ստեփանակերտ քաղաքի համայնք

 

Հ/Հ

Համայնքի անվանումը

Բնակավայրի անվանումը

1.

Ստեփանակերտ

Ստեփանակերտ քաղաք

 

2.8. Քաշաթաղի շրջանի համայնքները և բնակավայրերը

 

Հ/Հ

Համայնքի անվանումը

Բնակավայրի անվանումը

1.

Բերձոր

Բերձոր քաղաք

2.

Կովսական

Կովսական քաղաք**

Դիցմայրի գյուղ**

 Քարատակ գյուղ**

3.

Միջնավան

Միջնավան քաղաք**

4.

Որոտան

Որոտան քաղաք**

Անդոկաբերդ գյուղ**

Բարկուշատ գյուղ**

Դողար գյուղ**

Վանանդ գյուղ**

5.

Ալաշկերտ

Ալաշկերտ գյուղ**

6.

Աղաձոր

Աղաձոր գյուղ**

7.

Աղանուս

Աղանուս գյուղ**

Ապարան գյուղ**

Մեղվաձոր գյուղ**

8.

Աղավնատուն

Աղավնատուն գյուղ**

Խաչգետիկ գյուղ**

Հարար գյուղ**

9.

Աղավնո

Աղավնո գյուղ

10.

Այգեհովիտ

Այգեհովիտ գյուղ**

Լճաշեն գյուղ**

11.

Այգեկ

Այգեկ գյուղ**

12.

Արախիշ

Արախիշ գյուղ**

Աղբրաձոր գյուղ**

Գահանիստ գյուղ**

Հայթաղ գյուղ**

Մովսեսաշեն գյուղ**

Վազգենաշեն գյուղ**

Քարաբակ գյուղ**

13.

Արծվաշեն

Արծվաշեն գյուղ**

Մխանց գյուղ**

14.

Արտաշավի

Արտաշավի գյուղ**

15.

Գանձա

Գանձա գյուղ**

Բազմատուս գյուղ**

16.

Գետամեջ

Գետամեջ գյուղ**

17.

Գետափ

Գետափ գյուղ**

18.

Գողթանիկ

Գողթանիկ գյուղ**

19.

Լեռնահովիտ

Լեռնահովիտ գյուղ**

Շրվական գյուղ**

Սպիտակջուր գյուղ**

20.

Երիցվանք

Երիցվանք գյուղ**

Ամիրյան գյուղ**

Երվանդակերտ գյուղ**

Կրմեն գյուղ**

21.

Իշխանաձոր

Իշխանաձոր գյուղ**

22.

Դրախտաձոր

Դրախտաձոր գյուղ**

Անի գյուղ**

23.

Ծաղկաբերդ

Ծաղկաբերդ գյուղ**

Մարաթուկ գյուղ**

24.

Ծիծեռնավանք

Ծիծեռնավանք գյուղ**

Մելիքաշեն գյուղ**

Արահուծ գյուղ**

Տանձուտ գյուղ**

25.

Ծոբաձոր

Ծոբաձոր գյուղ**

Որդուակ գյուղ**

26.

Կերեն

Կերեն գյուղ**

Գրհամ գյուղ**

Սպիտակաշեն գյուղ**

27.

Կումայրի

Կումայրի գյուղ**

Շիրակ գյուղ**

28.

Հակ

Հակ գյուղ**

29.

Հակարի

Հակարի գյուղ**

30.

Հայկազյան

Հայկազյան գյուղ**

Ջանֆիդա գյուղ**

Սահառ գյուղ**

Դարբնոց գյուղ**

31.

Հոչանց

Հոչանց գյուղ**

32.

Ձորափ

Ձորափ գյուղ**

33.

Ղազարապատ

Ղազարապատ գյուղ**

34.

Մամարք

Մամարք գյուղ**

Հալե գյուղ**

35.

Մարտունաշեն

Մարտունաշեն գյուղ**

36.

Միրիկ

Միրիկ գյուղ**

37.

Մշենի

Մշենի գյուղ**

Արվական գյուղ**

38.

Մոշաթաղ

Մոշաթաղ գյուղ**

Հերիկ գյուղ**

Բերդիկ գյուղ**

39.

Մուշ

Մուշ գյուղ**

40.

Նորաշենիկ

Նորաշենիկ գյուղ**

Վարդուտ գյուղ**

41.

Շալուա

Շալուա գյուղ**

Հիմնաշեն գյուղ**

Վերին շեն գյուղ**

Քարուտ գյուղ**

42.

Սարատակ

Սարատակ գյուղ**

43.

Սոնասար

Սոնասար գյուղ**

Մարգիս գյուղ**

44.

Ներքին Սուս

Սուս գյուղ**

Գիհուտ գյուղ**

Ներքին Սուս գյուղ

Ուրմիա գյուղ**

45.

Վակունիս

Վակունիս գյուղ**

Խաչինտափ գյուղ**

Չորմանք գյուղ**

Շամք գյուղ**

46.

Վաղազին

Վաղազին գյուղ**

Մարտիրոս գյուղ**

47.

Վան

Վան գյուղ**

48.

Վարդաբաց

Վարդաբաց գյուղ**

Քարոտան գյուղ**

49.

Վուրգավան

Վուրգավան գյուղ**

50.

Տիգրանավան

Տիգրանավան գյուղ**

51.

Ուռեկան

Ուռեկան գյուղ**

52.

Փակահան

Փակահան գյուղ**

53.

Քաշունիք

Քաշունիք գյուղ**

Մորաջուր գյուղ**

Վերին Քաշունիք գյուղ**

54.

Քարեգահ

Քարեգահ գյուղ

                                                                                                                                           >>: