ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստերի սղագրություն Նիստերի արձանագրություն Նիստերի օրակարգ Նստաշրջանի օրակարգ

                                                                   Նախագիծ

 

                                         

         ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ

 

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Ը

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

 

Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովը   ո ր ո շ ու մ   է.

 

        1. «Ազգային  ժողովի  կանոնակարգ» օրենքի 35-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն Ազգային ժողովի 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի նիստի օրակարգում ընդգրկել պարտադիր քննարկման ենթակա, ինչպես նաև նախորդ հերթական նիստում անավարտ մնացած հետևյալ հարցերը.

 

 

               Հարցի անվանումը

Կոդը և հեղինակները

 

 

1. «Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին»

 

 

 

 

2. Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասինօրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

 

 

 

3.1 «Ոստիկանության զորքերի  մասին»

2 «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

3 «Պաշտպանության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

4 «Հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների հիշատակի հավերժացման

մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» (երկրորդ ընթերցում)

   

Ն-1-02/50,ԱԺ-01-1242,15.11.2021թ.,ՖՏԿ-011

ԱՀ ֆինանսների նախարար

Վահրամ Բաղդասարյան

 

 

Ն-1-02/50,ԱԺ-01-1242,15.11.2021թ.,ՖՏԿ-011

ԱՀ ֆինանսների նախարար

Վահրամ Բաղդասարյան

 

 

 

Ն-1-02/52,ԱԺ-01-1291,26.11.2021թ.,ՊԱՕ-011

ԱՀ ներքին գործերի նախարար

Կարեն Սարգսյան

 

 

  1. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» օրենքի 35-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն Ազգային ժողովի 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ին գումարվող նիստի օրակարգում ընդգրկել հետևյալ  հարցերը.

 

               Հարցի անվանումը

Կոդը և հեղինակները

 

 

1. 1) «Հարկային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

   2) «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին»

րենքների նախագծերի փաթեթ)

 

 

Ն-1-02/57,ԱԺ-01-1334,09.12.2021թ.,ՖՏԿ-011

ԱՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Պողոսյան

2. «Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

 

 

Ն-1-02/58,ԱԺ-01-1335,09.12.2021թ.,ՖՏԿ-011

ԱՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Պողոսյան

 

 

3. «Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

 

Ն-1-02/56,ԱԺ-01-1313,06.12.2021թ.,ՊԱՕ-011

ԱՀ  ներքին գործերի նախարար

Կարեն Սարգսյան

 

3. Պատգամավորների հայտարարություններ

 

 

   ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

   ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ`                                     Ա. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ