ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստերի սղագրություն Նիստերի արձանագրություն Նիստերի օրակարգ Նստաշրջանի օրակարգ

        Նախագիծ

                                                  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ

 

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Ը

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 16-Ի ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

 

Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովը   ո ր ո շ ու մ   է.

 

        1. «Ազգային  ժողովի  կանոնակարգ» օրենքի 35-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն Ազգային ժողովի 2021 թվականի դեկտեմբերի 16-ի նիստի օրակարգում ընդգրկել պարտադիր քննարկման ենթակա, ինչպես նաև նախորդ հերթական նիստում անավարտ մնացած հետևյալ հարցերը.

 

               Հարցի անվանումը

    Կոդը և հեղինակները

 

 

1. «Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին»

 

 

 

2. Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասինօրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

 

 

3.1 «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման  մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

2«Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

3«Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի  մասին»  օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

(օրենքների նախագծերի փաթեթ)

 

Ն-1-02/50,ԱԺ-01-1242,15.11.2021թ.,ՖՏԿ-011

ԱՀ ֆինանսների նախարար

Վահրամ Բաղդասարյան

 

Ն-1-02/50,ԱԺ-01-1242,15.11.2021թ.,ՖՏԿ-011

ԱՀ ֆինանսների նախարար

Վահրամ Բաղդասարյան

 

 

 Ն-1-02/41,ԱԺ-02-899,10.08.2021թ.,ԱԱԵ-011

ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար

Հայկ Խանումյան

 

  1. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» օրենքի 35-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն Ազգային ժողովի 2021 թվականի դեկտեմբերի 16-ին գումարվող նիստի օրակարգում ընդգրկել հետևյալ  հարցերը.

 

               Հարցի անվանումը

    Կոդը և հեղինակները

 

 

1. «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին»

 

 

Ն-1-02/45,ԱԺ-01-1171,01.11.2021թ.,ՖՏԿ-011

ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար

Հայկ Խանումյան

 

2. «Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

 

Ն-1-02/53,ԱԺ 01-1292,26.11.2021թ.,ՖՏԿ-011

ԱՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի նախագահ Գևորգ Գրիգորյան

 

3.1 «Ոստիկանության զորքերի  մասին»

2 «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

3 «Պաշտպանության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

4 «Հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների հիշատակի հավերժացման

մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»  

(օրենքների նախագծերի փաթեթ)

 

4. «Քաղաքացիական ծառայության մասին»

օրենքում փոփոխություններ կատարելու  մասին»

 

 

5. «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

 

Ն-1-02/52,ԱԺ 01-1291,26.11.2021թ.,ՊԱՕ-011

ԱՀ ներքին գործերի նախարար

Կարեն Սարգսյան

 

 

 

 

 

 

 

 

Ն-1-02/55,ԱԺ-01-1305,01.12.2021թ.,ՊԻ-011

ԱՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահ Բորիս Առուշանյան

 

Պ-Ա-05,ԱԺ-02-1148,25.10.2021թ.,ԱՀ-011

ԱԺ պատգամավոր Արամայիս Աղաբեկյան

 

 

 

  3. Պատգամավորների հայտարարություններ

 

 

   ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

   ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ`                                     Ա. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ