«ԼՂՀ բյուջետային համակարգի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                               Ընդունված է 2011թ. սեպտեմբերի 15-ին

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի ՀՕ-94 օրենքի 11-րդ հոդվածի 4-րդ  մասում  «չի կարող գերազանցել նախորդ բյուջետային տարվա պե­տա­կան բյուջեի հարկային եկամուտների քսանհինգ տոկոսը» բառերը փոխարինել «չի կարող գերազանցել նախորդ տարվա համախառն ներքին արդյունքի քառասուն տոկոսը» բառերով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

    

 

   

    ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

    ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                           Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

16 սեպտեմբերի 2011թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-39-Ն