ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստերի սղագրություն Նիստերի արձանագրություն Նիստերի օրակարգ Նստաշրջանի օրակարգ

                                                       Նախագիծ

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Ը

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 25-Ի ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

 

 

Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովը   ո ր ո շ ու մ   է.

        1. «Ազգային  ժողովի  կանոնակարգ» օրենքի 35-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն Ազգային ժողովի 2021 թվականի նոյեմբերի 25-ի նիստի օրակարգում ընդգրկել նախորդ հերթական նիստում անավարտ մնացած հետևյալ հարցերը.

 

               Հարցի անվանումը

    Կոդը և հեղինակները

 

 

  1.1 «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման  մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

2«Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

3«Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի  մասին»  օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

(երկրորդ ընթերցում)

 

  Ն-1-02/41,ԱԺ-02-899,10.08.2021թ.,ԱԱԵ-011

ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար

Հայկ Խանումյան

 

         2. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» օրենքի 35-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն Ազգային ժողովի 2021 թվականի նոյեմբերի 25-ին գումարվող նիստի օրակարգում ընդգրկել հետևյալ  հարցերը.

 

               Հարցի անվանումը

    Կոդը և հեղինակները

 

 

1. 1«Քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

2 «Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

3 «Վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

4 «Ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

5 «Քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

6 «Դատական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

7 «Ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

8 «Հարկերի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

9 «Հարկադիր կատարման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

10 «Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

11 «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

12 «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

13 «Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

14 «Բյուջետային համակարգի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

15 «Հրապարակային սակարկությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

16 «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

17 «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

18 «Սահմանադրական դատավարության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

19 «Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

20 «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

21 «Հանրային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

22 «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին»

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

23 «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

24 «Սնանկության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

25 «Արցախի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

26 «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

27 «Հանրաքվեի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

28 «Արցախի Հանրապետության պետական պարգևների և պատվավոր կոչումների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» (նախագծերի փաթեթ)

 

2. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչատարածքային  բաժանման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»  

 

 

Ն-1-02/43,ԱԺ-01-1112,14.10.2021թ.,ՊԻ-011

ԱՀ արդարադատության նախարար

Ժիրայր Միրզոյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ն-1-02/44,ԱԺ-01-1132,21.10.2021թ.,ՊԻ-011

ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար

Հայկ Խանումյան

 

 

3. Հարցեր Արցախի Հանրապետության նախագահին և Կառավարության անդամներին   

4. Պատգամավորների հայտարարություններ

 

 

   ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

   ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ`                                   Ա. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ