ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստերի սղագրություն Նիստերի արձանագրություն Նիստերի օրակարգ Նստաշրջանի օրակարգ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ

 

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Ը

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

 

Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովը   ո ր ո շ ու մ   է.

        1. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» օրենքի 35-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն Ազգային ժողովի 2021 թվականի հոկտեմբերի 28-ին գումարվող նիստի օրակարգում ընդգրկել հետևյալ  հարցերը.

 

               Հարցի անվանումը

    Կոդը և հեղինակները

 

 

1. 1 «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման  մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

2«Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

3«Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի  մասին»  օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

(օրենքների նախագծերի փաթեթ)

 

2. «Առևտրի և ծառայությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

 

 

 

Ն-1-02/41,ԱԺ-02-899,10.08.2021թ.,ՊԱՕ-011,ԱԱԵ-011

ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար

Հայկ Խանումյան

 

 

 

 

 

 

 

Ն-1-02/42, ԱԺ-01-985,06.09.2021թ.,ՖՏԿ-011

ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարար

Արմեն Թովմասյան

2. Պատգամավորների հայտարարություններ

 

 

   ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

   ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ`                                     Ա. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ