Պետությունների իրավունքների և պարտականությունների մասին կոնվենցիան վավերացնելու մասին

 

 

    Ընդունված է 2021 թվականի

                                                                                                     սեպտեմբերի 29-ին

 

 

ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ և ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՆ ՎԱՎԵՐԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. Վավերացնել Մոնտեվիդեո քաղաքում 1933 թվականին ստորագրվածՊետությունների իրավունքների և պարտականությունների մասին» կոնվենցիան:

 

 

 

 

         ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

         ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

 

2021 թ. հոկտեմբերի 11

Ստեփանակերտ

ՀՕ-106-Ն