«Բենզինի և դիզելային վառելիքի համար հաստատագրված վճարների մասին» ԼՂՀ օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

Հոդված 1. Ուժը կորցրած ճանաչել «Բենզինի և դիզելային վառելիքի համար հաստատագրված վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2005 թվականի հոկտեմբերի 19-ի  ՀՕ-232 օրենքը:

 

        Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2011 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

        ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ      

         ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                                                             Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

          29 դեկտեմբերի 2010թ.

          ք.Ստեփանակերտ

          ՀՕ-67-Ն