«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 2007թ. սեպտեմբերի 5-ին

Հոդված 1. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա-պետության օրենքի (22 ապրիլի 2003 թվականի, ՀՕ-41) 12-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «է» ենթակետում «, եթե այդ լիազորությունը վերապահված չէ խորհրդին» բառերը փոխարինել «կամ նշանակում է գործադիր մարմնի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար» բառերով:

Հոդված  2.   Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում  պաշտոնական հրապարակումից  մեկ ամիս հետո:

 

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

 


5 հոկտեմբերի 2007 թ.
ք.Ստեփանակերտ
ՀՕ-66