ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստերի սղագրություն Նիստերի արձանագրություն Նիստերի օրակարգ Նստաշրջանի օրակարգ

 

          ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ

 

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Ը

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՀՈՒՆԻՍԻ 30-Ի ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

 

Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովը   ո ր ո շ ու մ   է.

        1. «Ազգային  ժողովի  կանոնակարգ» օրենքի 35-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն՝ Ազգային ժողովի 2021 թվականի հունիսի 30-ի նիստի օրակարգում ընդգրկել պարտադիր քննարկման ենթակա, ինչպես նաև նախորդ հերթական նիստում անավարտ մնացած հետևյալ հարցերը.

 

               Հարցի անվանումը

    Կոդը և հեղինակները

 

 

1. Արցախի Հանրապետության նախագահի 2020 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրի ընթացքի, արդյունքների և 2021 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրի վերաբերյալ հաղորդում

 

2. Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվություն

 

3. Արցախի Հանրապետության Հաշվեքննիչ

պալատի նախագահ ընտրելու մասին

 

 

 

4. Արցախի Հանրապետության դատախազության 2020 թվականի գործունեության մասին հաղորդում

 

5. Արցախի Հանրապետության 2018-2020 թվականների պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագրի կատարման հաշվետվություն

 

03.05.2021թ.

Արցախի Հանրապետության նախագահ

Արայիկ Հարությունյան

 

 

 

 

05.05.2021թ.

ԱՀ ֆինանսների նախարար

Վահրամ Բաղդասարյան

 

24.06.2021թ.

ԱՀ ԱԺ ֆինանսաբյուջետային և տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողով

 

31.03.2021թ.

ԱՀ գլխավոր դատախազ

Գուրգեն Ներսիսյան

 

29.04.2020թ.

ԱՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահ Մանուշ Մինասյան

6. «Արցախի Հանրապետության պետական պարգևների և պատվավոր կոչումների մասին»

(երկրորդ ընթերցում)

Ն-1-02/11,ԱԺ-01-309,05.04.2021թ.,ՊԻ-011

ԱՀ նախագահի աշխատակազմի կառավարության գործերի կառավարչության պետ Արայիկ Լազարյան

         2. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» օրենքի 35-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն՝ Ազգային ժողովի 2021 թվականի հունիսի 30-ին գումարվող նիստի օրակարգում ընդգրկել հետևյալ  հարցերը.

 

               Հարցի անվանումը

    Կոդը և հեղինակները

 

 

  1. 1) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

2) «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

3) «Վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

4) «Հարկերի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»

5) «Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

6) «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

7) «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

8) «Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

9) «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

 

 

10) «Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

11) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

12) «Սնանկության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» (նախագծերի փաթեթ)

 

2. «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

 

3. «Ոստիկանության մասին» օրենքում լրացումներ  

 և փոփոխություններ կատարելու մասին»

 

 

4. «Կրթության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

 

 

 

5. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

 

 

6. «Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

 

 

Ն-1-02/12,ԱԺ-011-13,23.03.2020թ.,ՊԻ-011

ԱՀ արդարադատության նախարար

Ժիրայր Միրզոյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ն-1-02/12,ԱԺ-011-15,14.08.2020թ.,ՊԱՕ-011

ԱՀ ոստիկանության պետ

Արտեմ Հարությունյան

 

Ն-1-02/22,ԱԺ-01-459,12.05.2021թ.,ՊԱՕ-011

ԱՀ ոստիկանության պետ

Արտեմ Հարությունյան

 

Ն-1-02/18,ԱԺ-01-452,10.05.2021թ.,ԳԿՄԵՍ-011

ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար

Լուսինե Ղարախանյան

 

Ն-1-02/23,ԱԺ-01-522,25.05.2021թ.,ՖՏԿ-011

ԱՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Պողոսյան

 

Ն-1-02/24,ԱԺ-01-577,03.06.2021թ.,ՍԱ-011

ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարար

Մանե Թանդիլյան

 

 

3. Հարցեր Արցախի Հանրապետության նախագահին և Կառավարության անդամներին     

 

4. Պատգամավորների հայտարարություններ

 

 

   ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

   ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ`                                     Ա. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ