ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստերի սղագրություն Նիստերի արձանագրություն Նիստերի օրակարգ Նստաշրջանի օրակարգ

     ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ

 

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Ը

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՅԻՍԻ 27-Ի ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

 

Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովը   ո ր ո շ ու մ   է.

        1. «Ազգային  ժողովի  կանոնակարգ» օրենքի 35-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն՝ Ազգային ժողովի 2021 թվականի մայիսի 27-ի նիստի օրակարգում ընդգրկել պարտադիր քննարկման ենթակա հետևյալ հարցը.

 

               Հարցի անվանումը

    Կոդը և հեղինակները

 

 

  Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի 2020 թվականի գործունեության, ինչպես նաև մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության վիճակի մասին տարեկան հաղորդում

 

31.03.2021թ.

ԱՀ մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյան

 

         2. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» օրենքի 35-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն՝ Ազգային ժողովի 2021 թվականի մայիսի 27-ին գումարվող նիստի օրակարգում ընդգրկել հետևյալ  հարցերը.

 

               Հարցի անվանումը

    Կոդը և հեղինակները

 

 

1. «Արցախի Հանրապետության պետական պարգևների և պատվավոր կոչումների մասին»

(առաջին ընթերցում)

 

 

 

2. 1) «Դատախազության մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»

 

 

 

2) «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» (նախագծերի փաթեթ)

 

 

3. «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին»

 

4. «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

 

5. «Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»

 

 

Ն-1-02/11,ԱԺ-01-309,05.04.2021թ.,ՊԻ-011

ԱՀ նախագահի աշխատակազմի կառավարության գործերի կառավարչության պետ

Արայիկ Լազարյան

 

Ն-1-02/17,ԱԺ-01-370,19.04.2021թ.,ՊԻ-011

ԱՀ գլխավոր դատախազ

Գուրգեն Ներսիսյան

 

 

 

 

 

 

 

 

Ն-1-02/10,ԱԺ-01-308,05.04.2021թ.,ՖՏԿ-011

ԱՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Պողոսյան

 

Ն-1-02/18,ԱԺ-01-386,26.04.2021թ.,ՖՏԿ-011

ԱՀ պետական նախարար, ֆինանսների նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյան

 

 

Ն-1-02/19, ԱԺ-01-387,26.04.2021թ.,ՖՏԿ-011

ԱՀ պետական նախարար, ֆինանսների նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյան

 

 

3. Պատգամավորների հայտարարություններ

 

 

   ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

   ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ`                                     Ա. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ