ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստերի սղագրություն Նիստերի արձանագրություն Նիստերի օրակարգ Նստաշրջանի օրակարգ

 

 

        ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ

 

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Ը

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ

ԱՊՐԻԼԻ 22-Ի ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

 

Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովը   ո ր ո շ ու մ   է.

        1. «Ազգային  ժողովի  կանոնակարգ» օրենքի 35-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն՝ Ազգային ժողովի 2021 թվականի ապրիլի 22-ի նիստի օրակարգում ընդգրկել պարտադիր քննարկման ենթակա, ինչպես նաև նախորդ հերթական նիստում անավարտ մնացած հետևյալ հարցերը.

 

               Հարցի անվանումը

    Կոդը և հեղինակները

 

 

  1. Արցախի Հանրապետության հանրային հեռուստառադիոընկերության 2020 թվականի գործունեության վերաբերյալ հաղորդում

 

 

2. 1) «Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին»

2) «Հանրային ծառայությունների համարանիշի մասին»

3) «Նույնականացման քարտերի մասին»

4) «Հյուպատոսական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

5) «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին»

6) «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին»

7) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»

(երկրորդ ընթերցում)

 

01.04.2021թ.

Արցախի Հանրապետության հանրային հեռուստառադիոընկերության  խորհրդի նախագահ Արթուր Ներսիսյան

 

 

Ն-1-02/15,ԱԺ-011-19,21.09.2020թ.,ՊԱՕ-011

 ԱՀ ոստիկանության պետ

 Արտեմ Հարությունյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         2. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» օրենքի 35-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն՝ Ազգային ժողովի 2021 թվականի ապրիլի 22-ին գումարվող նիստի օրակարգում ընդգրկել հետևյալ  հարցը.

 

               Հարցի անվանումը

    Կոդը և հեղինակները

 

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության կարգապահական

կանոնագիրքը հաստատելու մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»

 

Ն-1-02/1,ԱԺ-011-02,24.03.2021թ.,ՊԱՕ-011

ԱՀ ոստիկանության պետ

Արտեմ Հարությունյան

 

 

3. Հարցեր Արցախի Հանրապետության նախագահին և Կառավարության անդամներին        

 

4. Պատգամավորների հայտարարություններ

 

 

   ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

   ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ`                                     Ա. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ