«Արիության համար» մեդալի հիմնադրման մասին

                                                                                                                                                                                                                       Ընդունվել է 1996թ. ապրիլի 27-ին

Հոդված 1. Իրենց պարտականությունները կատարելիս աչքի ընկած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիներին պարգևատրելու համար հիմնադրել «Արիության համար» մեդալ:

Հոդված 2. «Արիության համար» մեդալով պարգևատրվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի շարքային հրամանատա-րական և ղեկավար կազմի զինծառայողները՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության թշնամիների դեմ մարտերում, ռազմական գործողություններում, պետական սահմանների անձեռնմխելիությունը պաշտպանելիս դիվերսանտների, լրտեսների և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության այլ թշնամիների դեմ պայքարում դրսևորած անձնական արիության և խիզախության համար:

Հոդված 3. «Արիության համար» մեդալով պարգևատրվում են պաշտպանության բանակի շարքերում չգտնվող այն անձինք, որոնք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-տության թշնամիների դեմ պայքարում իրենց հմուտ, ձեռներեց ու համարձակ՝ սեփական կյանքի համար ռիսկի հետ կապված գործողություններով նպաստել են ռազմաճակատում մարտական գործողությունների հաջողությանը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակչության, մարդկանց կյանքի և առողջության անվտանգության ապահովմանը:

Հոդված 4. Մեդալով պարգևատրումը տեղի է ունենում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի կողմից՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային ժողովի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կամ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախարարությունների և գերատեսչություն-ների ներկայացմամբ:

Հոդված 5. Մեդալը կրում են կրծքի ձախ կողմում և ամրացվում է շքանշանների և մեդալների ստատուտների մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրու-թյամբ սահմանված կարգով:

Հոդված 6. Մեդալի կրումը պարտադիր է զորահանդեսներին, պետական տոներին և հանդիսավոր նիստերին:

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ռ.ՔՈՉԱՐՅԱՆ

 


3 հունիսի 1996 թ.
ք.Ստեփանակերտ
ՀՕ- 9