«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

 

                                                                                                                                                                                                                 Ընդունված է 2010թ. նոյեմբերի 10-ին

        Հոդված 1. «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2007 թվականի հունիսի 20-ի ՀՕ-62 օրենքի 21-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «բ» կետը «ներկայացումը» բառից հետո լրացնել «և օրենքով սահմանված կարգով դրանց օգտագործումից բխող պատասխանատվության ապահովագրությունը» բառերով:

        Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2011 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

 


13 նոյեմբերի 2010թ.
ք.Ստեփանակերտ
ՀՕ-46-Ն