ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստերի սղագրություն Նիստերի արձանագրություն Նիստերի օրակարգ Նստաշրջանի օրակարգ

   ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ

 

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Ը

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՐՏԻ 25-Ի ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

 

Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովը   ո ր ո շ ու մ   է.

 

        1. «Ազգային  ժողովի  կանոնակարգ» օրենքի 35-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն՝ Ազգային ժողովի 2021 թվականի մարտի 25-ի նիստի օրակարգում ընդգրկել պարտադիր քննարկման ենթակա, ինչպես նաև նախորդ հերթական նիստում անավարտ մնացած հետևյալ հարցերը.

 

               Հարցի անվանումը

    Կոդը և հեղինակները

 

 

 1.  Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան ընտրելու մասին

 

 

 

2. Արցախի Հանրապետության Հաշվեքննիչ պալատի անդամ ընտրելու մասին

 

 

 

 

3. 1) «Միջազգային պայմանագրերի մասին»

2) «Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին» օրենքում  լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին»

3) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին»

4) «Մանկապատանեկան սպորտի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

5) «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

6) «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին»

7) «Լեռնային  Ղարաբաղի Հանրապետությունում  օտարերկրյա քաղաքացիների իրավական վիճակի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին»

8) «Թափոնների մասին» օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին»

9) «Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն)  նյութերի մասին» օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին»

10) «Փախստականների մասին» օրենքում  լրացում կատարելու մասին»

11) «Բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին»

12) «Հիդրոօդերևութաբանական

գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

13) «Մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին»  օրենքում  լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին»

14) «Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության մասին» օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին»

15) «Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

16) «Օրգանական գյուղատնտեսության մասին» օրենքում  լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին»

17) «Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

18) «Երեխայի իրավունքների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին»

19) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին»

20) «Կրթության մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին»

21) «Հանրակրթության մասին» օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին»

22) «Գովազդի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» (երկրորդ ընթերցում)

 

 

17.03.2021թ.

ԱՀ ԱԺ պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողով

 

 

18.03.2021թ.

ԱՀ ԱԺ ֆինանսաբյուջետային և տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողով

 

 

Ն-1-02/15,ԱԺ-011-16,26.03.2020թ.,ԱՀ-ԳՀ

ԱՀ արտաքին գործերի նախարար

Դ. Բաբայան

 

         2. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» օրենքի 35-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն՝ Ազգային ժողովի 2021 թվականի մարտի 25-ին գումարվող նիստի օրակարգում ընդգրկել հետևյալ  հարցերը.

 

 

               Հարցի անվանումը

    Կոդը և հեղինակները

 

 

1. 1) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» օրենքում  փոփոխություններ և լրացումներ  կատարելու մասին»

2) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»

3) «Քրեական օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին»

4) «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին»

(նախագծերի փաթեթ)

 

 

Ն-1-02/11,ԱԺ-011-14,13.08.2020թ.,ՊԱՕ-ԳՀ

ԱՀ ոստիկանության պետ

Ա Հարությունյան

2. 1) «Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին»

2) «Հանրային ծառայությունների համարանիշի մասին»

3) «Նույնականացման քարտերի մասին»

4) «Հյուպատոսական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

5) «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին»

6) «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին»

7) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»

(առաջին ընթերցում)

 

 

 Ն-1-02/15,ԱԺ-011-19,21.09.2020թ.,ՊԱՕ-ԳՀ

 ԱՀ ոստիկանության պետ

 Ա Հարությունյան

 

3. «Հանրակրթության մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»

 

 

4. «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

 

 

 

5. 1) «Լեզվի մասին» օրենքում   փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

   2) «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին»   

   օրենքում լրացում կատարելու մասին»

 

 

 

 

6. «Կրթության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին»

 

 

Ն-1-02/18,ԱԺ-011-23,29.12.2020թ.,ԳԿՄԵՍ-ԳՀ

ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Լ. Ղարախանյան

 

Ն-1-02/5,ԱԺ-011-35,27.01.2021թ.,ԳԿՄԵՍ--ԳՀ

ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Լ. Ղարախանյան

 

 

 

Պ-Ա-8,ԱԺ-011-37,05.02.2021թ.,ԳԿՄԵՍ-ԳՀ

ԱԺ պատգամավորներ

Ա. Հարությունյան, Գ. Բաղունց,

Մ. Հակոբյան

Հարակից զեկուցող՝

ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Լ. Ղարախանյան

 

Ն-1-02/8,ԱԺ-011-40,18.02.2021թ.,ԳԿՄԵՍ-ԳՀ

ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Լ. Ղարախանյան

 

3. Պատգամավորների հայտարարություններ

 

 

   ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

   ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ`                                     Ա. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ