«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                   Ընդունված է 2009թ. փետրվարի 18-ին

Հոդված 1. «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (20 հունիսի 2007 թվականի, ՀՕ-62) 28-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «բ» կետում «մեկ» բառը  փոխարինել «երեք» բառով, իսկ «տարվա» բառից հետո ավելացնել «աշխատանքային» բառը:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

 


2 մարտի 2009թ.
ք.Ստեփանակերտ
ՀՕ-9-Ն