ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐ
Պաշտպանության, անվտանգության և օրինապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողով
պաշտպանություն, անվտանգություն, արտակարգ իրավիճակներ, ոստիկանություն, ռազմաարդյունաբերական համալիր, ռազմական ուսումնական հաստատություններ, զինվորական և ոստիկանական ծառայություններ
Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողով
միջազգային պայմանագրեր, միջազգային հարաբերություններ և միջխորհրդարանական կապեր, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքների և եվրոպական օրենսդրության ներդաշնակեցում, զբոսաշրջություն, մամուլ, ռադիո, հեռուստատեսություն
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողով
սահմանադրական փոփոխություններ, ընտրական համակարգ, հանրային ծառայություն, դատարանակազմություն, արդարադատություն, դատախազություն, քաղաքացիական, քրեական, վարչական օրենսդրություն, Ազգային ժողովի կանոնակարգ, տարածքային կառավարում, տեղական ինքնակառավարում, մարդու և քաղաքացու իրավունքներ ու ազատություններ, փաստաբանական և նոտարական ծառայություն, երեխայի իրավունքներ, կուսակցություններ և այլ հասարակական միավորումներ, կրոն, գենդերային հարցեր, ազգային փոքրամասնություններ
Սոցիալական և առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողով
սոցիալական ապահովություն, հաշմանդամության հիմնահարցեր, աշխատանք, զբաղվածություն, բնակարանային պայմաններ, ժողովրդագրություն և հայրենադարձություն, առողջապահություն, մայրություն և մանկություն
Արտադրության և արտադրական ենթակառուցվածքների հարցերի մշտական հանձնաժողով
արդյունաբերություն, քաղաքաշինություն, էներգետիկա, տրանսպորտ, կապ, հեռահաղորդակցություն, արտադրական ենթակառուցվածքի այլ ճյուղեր, առևտուր և ծառայություններ, գյուղատնտեսություն, բնական պաշարներ, բնության պահպանություն
Ֆինանսաբյուջետային և տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողով
բյուջետային օրենսդրություն, պետական բյուջե, փոխառություններ, վարկեր, դրամ, դրամաշրջանառություն, ներքին և օտարերկրյա ներդրումներ, տնտեսության պետական կարգավորում, սեփականաշնորհում, շուկայական ենթակառուցվածքներ, բանկային համակարգ, ֆինանսավարկային կազմակերպություններ՝ հարկեր, տուրքեր, վճարներ, տարածքային զարգացում, ձեռնարկատիրական գործունեություն, պետական գույքի կառավարում, արտաքին տնտեսական կապեր, ֆինանսական և տնտեսական բնույթի միջազգային պայմանագրեր
Գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողով
գիտություն, կրթություն, հրատարակչական գործ, մշակույթ, երիտասարդություն, սպորտ