ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստերի սղագրություն Նիստերի արձանագրություն Նիստերի օրակարգ Նստաշրջանի օրակարգ

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ

 

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Ը

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՓԵՏՐՎԱՐԻ 11-Ի ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

 

Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովը   ո ր ո շ ու մ   է.

        1. «Ազգային  ժողովի  կանոնակարգ» օրենքի 35-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն՝ Ազգային ժողովի 2021 թվականի փետրվարի 11-ի նիստի օրակարգում ընդգրկել պարտադիր քննարկման ենթակա, ինչպես նաև նախորդ հերթական նիստում անավարտ մնացած հետևյալ հարցերը.

 

 

               Հարցի անվանումը

    Կոդը և հեղինակները

 

 

1. Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին 

 

Ն-1-02/19,ԱԺ-011-24,30.12.2020թ.,ՖՏԿ-011

ԱՀ պետական նախարար,

ֆինանսների նախարար

Գ. Մարտիրոսյան

 

2. Արցախի Հանրապետության գլխավոր

դատախազ ընտրելու մասին

 

08.02.2021թ.

ԱՀ նախագահի աշխատակազմի ղեկավար

Ա. Բեգլարյան

 

3.  1) «Պատերազմական գործողությունների     

     հետևանքով հարկային արտոնություններ   

     սահմանելու մասին»

2) «Շահութահարկի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

3) «Եկամտային հարկի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

4) «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ու «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքում  փոփոխություն կատարելու մասին» 

5) «Առևտրի հարկի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»

6) «Հաստատագրված վճարների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին»

7) «Արտոնագրային վճարների մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին»

8) «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

9) «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»

10) «Հարկերի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»

11) «Ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարության, նորոգման և պահպանման համար կատարվող հատկացումների (մասհանումների) մասին» օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

    12) «Հարկային և այլ պարտադիր վճարների

    գծով արտոնություններ սահմանելու մասին»

    (երկրորդ ընթերցում)

 

Ն-1-02/22,ԱԺ-011-27,08.01.2021թ.,ՖՏԿ-011

 ԱՀ պետական եկամուտների

 կոմիտեի նախագահ

 ԴՊողոսյան

 

         2. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» օրենքի 35-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն՝ Ազգային ժողովի 2021 թվականի փետրվարի 11-ին գումարվող նիստի օրակարգում ընդգրկել հետևյալ  հարցը.

      

 

               Հարցի անվանումը

    Կոդը և հեղինակները

 

«Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

 

  Ն-1-02/20,ԱԺ-011-25,30.12.2020թ.,ՊԻ-011

  ԱՀ քաղաքացիական ծառայության

  խորհրդի նախագահ

  Բ. Առուշանյան

 

3. Հարցեր Արցախի Հանրապետության նախագահին և Կառավարության անդամներին        

 

 4. Պատգամավորների հայտարարություններ

 

 

   ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

   ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ`                                     Ա. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ

 

11  փետրվարի 2021թ

ՔՍտեփանակերտ

ԱԺՈ - 039 - 7