ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստերի սղագրություն Նիստերի արձանագրություն Նիստերի օրակարգ Նստաշրջանի օրակարգ

ՆԱԽԱԳԻԾ

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ

 

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Ը

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՅՈԹԵՐՈՐԴ

ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ԵՐՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ ՕՐԱԿԱՐԳԸ

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

       Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովը  ո ր ո շ ու մ   է.

 

        1. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» օրենքի 34-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն՝ Ազգային ժողովի յոթերորդ գումարման երրորդ նստաշրջանի օրակարգում ներառել նախորդ հերթական նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկված, ինչպես նաև պարտադիր քննարկման ենթակա հետևյալ հարցերը.

 

               Հարցի անվանումը

 

1. 1) «Մտքի, խղճի, դավանանքի ազատության  և 

   կրոնական կազմակերպությունների մասին»

   2) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  

   քրեական  օրենսգրքում փոփոխություններ

   կատարելու մասին»

 

2.  Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին (առաջին ընթերցում)

 

 

 

3. Արցախի Հանրապետության Հաշվեքննիչ պալատի նախագահ ընտրելու մասին

 

 

 

    Կոդը և հեղինակները

 

Պ-21,ԱԺ-011-40,12.10.2018թ.ՊԻ-011

Ազգային ժողովի պատգամավոր

Գ. Բաղունց

 

 

 

Ն-1-02/19,ԱԺ-011-24,30.12.2020թ.,ՖՏԿ-011

ԱՀ պետական նախարար,

ֆինանսների նախարար

Գ. Մարտիրոսյան

 

27.01.2021թ.

Ֆինանսաբյուջետային և տնտեսական  կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողով

 

      2. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» օրենքի 34-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն՝ Ազգային ժողովի յոթերորդ գումարման երրորդ նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկել գլխադասային հանձնաժողովի կողմից դրական եզրակացություն ներկայացրած հետևյալ հարցերը.  

 

 

               Հարցի անվանումը

    Կոդը և հեղինակները

 

 

1. 1) «Շահութահարկի մասին» օրենքում

    լրացումներ և փոփոխություններ

    կատարելու մասին» 

     2) «Եկամտային հարկի մասին» օրենքում

    փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին»

    ու «Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային

    Ղարաբաղի Հանրապետության  օրենքում

    լրացումներ և փոփոխություններ

    կատարելու մասին» օրենքում լրացումներ

    կատարելու մասին» 

     3) «Ակցիզային հարկի մասին» օրենքում

    փոփոխություններ և լրացումներ    

    կատարելու մասին»

    4) «Ավելացված արժեքի հարկի մասին»

    օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ

    կատարելու մասին»

     5) «Հաստատագրված վճարների մասին»

    օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»

    6) «Բնապահպանական և բնօգտագործման

    վճարների մասին օրենքում

    փոփոխություններ կատարելու մասին»

    7) Բնապահպանական վճարների

    դրույքաչափերի մասին օրենքում 

    փոփոխություններ կատարելու մասին»

Ն-1-02/8,ԱԺ-011-10,29.07.2020թ.,ՖՏԿ-011

ԱՀ պետական եկամուտների

կոմիտեի նախագաh

ԴՊողոսյան

 

2.  1) «Պատերազմական գործողությունների     

     հետևանքով հարկային արտոնություններ   

     սահմանելու մասին»

2) «Շահութահարկի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

3) «Եկամտային հարկի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

4) «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ու «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքում  փոփոխություն կատարելու մասին» 

5) «Առևտրի հարկի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»

6) «Հաստատագրված վճարների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին»

 

 

7) «Արտոնագրային վճարների մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացում

կատարելու մասին»

8) «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

9) «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»

10) «Հարկերի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին»

11) «Ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարության, նորոգման և պահպանման համար կատարվող հատկացումների (մասհանումների) մասին» օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

12) «Հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին»

(առաջին ընթերցում)

 

Ն-1-02/22,ԱԺ-011-27,08.01.2021թ.,ՖՏԿ-011

ԱՀ պետական եկամուտների

կոմիտեի նախագահ

ԴՊողոսյան

 

3.  «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող

անձանց վարձատրության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին»

 

 Ն-1-02/21,ԱԺ-011-26,08.01.2021թ.,ՖՏԿ-011

 ԱՀ ֆինանսների նախարարի  

 տեղակալ

 Ն. Ավանեսյան

 

4.  «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

 

Ն-1-02/20,ԱԺ-011-25,30.12.2020թ.,ՊԻ-011

 ԱՀ քաղաքացիական ծառայության

 խորհրդի նախագահ

 Բ. Առուշանյան

 

   ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

   ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ`                                     Ա. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ

 

 

  ՆԱԽԱԳԻԾ

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ

 

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Ը

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՓԵՏՐՎԱՐԻ 4-Ի ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

 

Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովը   ո ր ո շ ու մ   է.

        1. «Ազգային  ժողովի  կանոնակարգ» օրենքի 35-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն՝ Ազգային ժողովի 2021 թվականի փետրվարի 4-ի նիստի օրակարգում ընդգրկել պարտադիր քննարկման ենթակա հետևյալ հարցերը.

 

 

               Հարցի անվանումը

    Կոդը և հեղինակները

 

 

1.  Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին (առաջին ընթերցում)

 

Ն-1-02/19,ԱԺ-011-24,30.12.2020թ.,ՖՏԿ-011

ԱՀ պետական նախարար,

ֆինանսների նախարար

Գ. Մարտիրոսյան

2.  Արցախի Հանրապետության Հաշվեքննիչ պալատի նախագահ ընտրելու մասին

27.01.2021թ.

Ֆինանսաբյուջետային և   

տնտեսական  կառավարման

հարցերի մշտական հանձնաժողով

         2. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» օրենքի 35-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն՝ Ազգային ժողովի 2021 թվականի փետրվարի 4-ին գումարվող նիստի օրակարգում ընդգրկել հետևյալ  հարցերը.

      

 

               Հարցի անվանումը

    Կոդը և հեղինակները

 

 

1.  1) «Շահութահարկի մասին» օրենքում

    լրացումներ և փոփոխություններ

    կատարելու մասին» 

     2) «Եկամտային հարկի մասին» օրենքում

    փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին»

    ու «Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային

    Ղարաբաղի Հանրապետության  օրենքում

    լրացումներ և փոփոխություններ

    կատարելու մասին» օրենքում լրացումներ

    կատարելու մասին» 

     3) «Ակցիզային հարկի մասին» օրենքում

    փոփոխություններ և լրացումներ    

    կատարելու մասին»

    4) «Ավելացված արժեքի հարկի մասին»

    օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ

    կատարելու մասին»

     5) «Հաստատագրված վճարների մասին»

    օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»

    6) «Բնապահպանական և բնօգտագործման

    վճարների մասին օրենքում

    փոփոխություններ կատարելու մասին»

    7) Բնապահպանական վճարների

    դրույքաչափերի մասին օրենքում 

    փոփոխություններ կատարելու մասին»

 

Ն-1-02/8,ԱԺ-011-10,29.07.2020թ.,ՖՏԿ-011

ԱՀ պետական եկամուտների

կոմիտեի նախագաh

ԴՊողոսյան

 

2.  1) «Պատերազմական գործողությունների     

     հետևանքով հարկային արտոնություններ   

     սահմանելու մասին»

2) «Շահութահարկի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

3) «Եկամտային հարկի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

4) «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ու «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքում  փոփոխություն կատարելու մասին» 

5) «Առևտրի հարկի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»

6) «Հաստատագրված վճարների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին»

7) «Արտոնագրային վճարների մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին»

8) «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

9) «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»

10) «Հարկերի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին»

11) «Ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարության, նորոգման և պահպանման համար կատարվող հատկացումների (մասհանումների) մասին» օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

    12) «Հարկային և այլ պարտադիր վճարների

    գծով արտոնություններ սահմանելու մասին»

    (առաջին ընթերցում)

 

3.  «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին»

 

 

Ն-1-02/22,ԱԺ-011-27,08.01.2021թ.,ՖՏԿ-011

ԱՀ պետական եկամուտների

կոմիտեի նախագահ

ԴՊողոսյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ն-1-02/21,ԱԺ-011-26,08.01.2021թ.,ՖՏԿ-011

 ԱՀ ֆինանսների նախարարի  

 տեղակալ

 Ն. Ավանեսյան

 

         3. Պատգամավորների հայտարարություններ

 

 

   

   ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

   ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ`                                     Ա. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ