«Հաշվեքննիչ պալատի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

 

 

Ընդունված է 2020 թվականի       

                                                                       հունիսի 30-ին

 

 

«ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

 

Հոդված 1. «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» 2017 թվականի հուլիսի 21-ի ՀՕ-12-Ն օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասից հանել «, որից առնվազն հինգ տարին՝ ղեկավարի պաշտոնում» բառերը:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ                                                                                                                                    

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                                Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ      

 

                                                                               

 

2020թ. հուլիսի 2

Ստեփանակերտ

ՀՕ-31-Ն