««Առևտրի և ծառայությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                        Ընդունված է 2015թ. հունիսի 30-ին

Հոդված 1.  ««Առևտրի և ծառայությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2014 թվականի սեպտեմբերի 18-ի ՀՕ-32-Ն օրենքի 7-րդ հոդվածի 5-րդ մասում «հունիսի 30-ը» բառերը փոխարինել «սեպտեմբերի 30-ը» բառերով:

 

Հոդված 2.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող օրը:

 

 

 

 

 ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                           Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ                                  

 

                                          

2015թ. հուլիսի 17

Ստեփանակերտ

ՀՕ-38-Ն