Սարգսյան Դավիթ Վելիկոյի
Սարգսյան Դավիթ Վելիկոյի
Ընտրակարգ, ընտրատարածք. Համամասնական
Ծննդյան թիվ. 12.12.1983
Խմբակցություն. «Միասնական հայրենիք»