Պետրոսյան Մարսել Հայկազի
Պետրոսյան Մարսել Հայկազի
Ընտրակարգ, ընտրատարածք. Համամասնական
Ծննդյան թիվ. 01.04.1948
Խմբակցություն. «Միասնական հայրենիք»