Հովհաննիսյան Կարեն Զորիկի
Հովհաննիսյան Կարեն Զորիկի
Ընտրակարգ, ընտրատարածք. Համամասնական
Ծննդյան թիվ. 06.06.1974
Խմբակցություն. Արցախի «Արդարություն»