Հարությունյան Արթուր Իվանի
Հարությունյան Արթուր Իվանի
Ընտրակարգ, ընտրատարածք. Համամասնական
Ծննդյան թիվ. 20.01.1979
Խմբակցություն. «Ազատ հայրենիք-ՔՄԴ»