Հայրապետյան Սեյրան Մանվելի
Հայրապետյան Սեյրան Մանվելի
Ընտրակարգ, ընտրատարածք. Համամասնական
Ծննդյան թիվ. 20.11.1976
Խմբակցություն. «Միասնական հայրենիք»