Գրիգորյան Արշակ Վիգենի
Գրիգորյան Արշակ Վիգենի
Ընտրակարգ, ընտրատարածք. Համամասնական
Ծննդյան թիվ. 02.04.1979
Խմբակցություն. «Միասնական հայրենիք»