Գալստյան Դավիթ Վլադիմիրի
Գալստյան Դավիթ Վլադիմիրի
Ընտրակարգ, ընտրատարածք. Համամասնական
Ծննդյան թիվ. 05.09.1980
Խմբակցություն. Արցախի «Արդարություն»