Բաղդասարյան Դավիթ Կարենի
Բաղդասարյան Դավիթ Կարենի
Ընտրակարգ, ընտրատարածք. Համամասնական
Ծննդյան թիվ. 03.05.1988
Խմբակցություն. «Միասնական հայրենիք»