Աթայան Կարինե Եղիշի
Աթայան Կարինե Եղիշի
Ընտրակարգ, ընտրատարածք. Համամասնական
Ծննդյան թիվ. 15.07.1961
Խմբակցություն. «Ազատ հայրենիք-ՔՄԴ»