«Առևտրի և ծառայությունների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                               Ընդունված է 2010թ. դեկտեմբերի 16-ին

Հոդված 1. «Առևտրի և ծառայությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2009 թվականի հոկտեմբերի 28-ի ՀՕ-49-Ն օրենքի 13-րդ հոդվածի 1-ին մասում «2011 թվականի հունվարի 1-ից» բառերը փոխարինել «2012 թվականի հուլիսի 1-ից» բառերով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2011 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

 


28 դեկտեմբերի 2010թ.
ք.Ստեփանակերտ
ՀՕ-56-Ն