ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստերի սղագրություն Նիստերի արձանագրություն Նիստերի օրակարգ Նստաշրջանի օրակարգ

 

               Հարցի անվանումը

    Կոդը և հեղինակները

 

 

1. ԱՀ նախագահի նախորդ տարվա ծրագրի կատարման ընթացքի և արդյունքների, ինչպես նաև ընթացիկ տարվա ծրագրի վերաբերյալ հաղորդում

 

04.03.2020թ. 

ԱՀ նախագահ

Բ. Սահակյան

 

2. ԱՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի

2019 թվականի գործունեության մասին տեղեկություններ

 

 

24.01.2020թ.

ԱՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահ

Բ. Առուշանյան

 

3. ԱՀ դատախազության 2019 թվականի գործունեության մասին հաղորդում

 

17.03.2020թ.

ԱՀ գլխավոր դատախազի  պաշտոնակատար, արդարադատության 2-րդ դասի պետական խորհրդական

Ա. Ավագյան

 

4. 1) «Հասարակական կազմակերպությունների    

    մասին»

    2) «Իրավաբանական անձանց պետական

    գրանցման, իրավաբանական անձանց

    առանձնացված ստորաբաժանումների,

    հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի

    պետական հաշվառման մասին» օրենքում

    փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու

    մասին»

    3) «Ապրանքային և սպասարկման նշանների,

    ապրանքների ծագման տեղանունների մասին»

    օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

    4) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում

    փոփոխություններ և լրացում կատարելու

    մասին»

    5) «Արհեստակցական միությունների մասին»

    օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

    6) «Քաղաքացիական օրենսգրքում

    փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու

    մասին»

    (երկրորդ ընթերցում)

 

Ն-1-02/51,ԱԺ-011-82,30.12.2019թ.,ՊԻ-011

ԱՀ արդարադատության նախարար

Ա.  Դանիելյան

5. «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին»

    (երկրորդ ընթերցում)

 

Ն-1-02/52,ԱԺ-011-83,30.12.2019թ.ՊԻ-011

ԱՀ արդարադատության նախարար

Ա.Դանիելյան

6. 1) «Քաղաքացիական կացության  ակտերի

    մասին» օրենքում փոփոխություններ և

    լրացումներ կատարելու մասին»

    2) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում

    փոփոխություններ կատարելու մասին»

    3) «Տեղական ինքնակառավարման մասին»

    օրենքում լրացում կատարելու մասին»

 

7. «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

 

8. «Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքում լրացումներ և  փոփոխություններ կատարելու մասին»

 

 

 

9. «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին»

 

 

 

10. «Պետական տուրքի մասին» օրենքում

լրացում կատարելու մասին»

 

 

 

11. 1) «Քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ

     և փոփոխություններ կատարելու մասին»

     2) «Սպառողների իրավունքների

     պաշտպանության մասին» օրենքում լրացում և

     փոփոխություն կատարելու մասին»

     3) «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների

     կիրառման մասին» օրենքում փոփոխություն և    

     լրացում կատարելու մասին»

     4) «Առևտրի և ծառայությունների մասին»

     օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ   

     կատարելու մասին»

 

 

     5) «Տեղական ինքնակառավարման մասին»

     օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ

     կատարելու մասին»

     6) «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին»

     օրենքում փոփոխություն և լրացումներ

     կատարելու մասին»

 

12. «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» օրենքում փոփոխություններ  կատարելու մասին»  

 

 

13. 1) «Ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ և

     լրացումներ կատարելու մասին»

     2) «Լիցենզավորման մասին» օրենքում լրացում

     կատարելու մասին»

     3) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում

     լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին»

 

14. Հարցեր Արցախի Հանրապետության նախագահին և Կառավարության անդամներին 

 

15. Պատգամավորների հայտարարություններ

 

 

Ն-1-02/5,ԱԺ-011-05,10.02.2020թ.,ՊԻ-011

ԱՀ արդարադատության նախարար

Ա.Դանիելյան

 

 

 

 

 

Ն-1-02/8,ԱԺ-011-08,12.02.2020թ.,ՊԻ-011

ԱՀ արդարադատության նախարար

Ա.  Դանիելյան

 

Ն-1-02/4,ԱԺ-011-04,10.02.2020թ.,ՍԱ-011

ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման  նախարար

Ս. Ավանեսյան

 

Ն-1-02/7,ԱԺ-011-07,11.02.2020թ.,ՍԱ-011

ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման  նախարար

Ս. Ավանեսյան

 

Ն1-02/9,ԱԺ-011-09,03.03.2020թ.,ՖՏԿ-011

ԱՀ ֆինանսների նախարար

Ա.  Հարությունյան

 

Ն-1-02/14,ԱԺ-011-15,23.03.2020թ.,ՖՏԿ-011

ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար

Լ.  Գրիգորյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ն1-02/11,ԱԺ-011-12,12.03.2020թ.,ԱԱԵ-011

ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար

Լ.  Գրիգորյան

 

Ն-1-02/13,ԱԺ-011-14,23.03.2020թ.ԱԱԵ-011

ԱՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի  նախագահ

Մ. Վիրաբյան