ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստերի սղագրություն Նիստերի արձանագրություն Նիստերի օրակարգ Նստաշրջանի օրակարգ

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ

 

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Ը

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ

ԱՊՐԻԼԻ 30-Ի ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

 

Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովը   ո ր ո շ ու մ   է.

        1. «Ազգային  ժողովի  կանոնակարգ» օրենքի 35-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն՝ Ազգային ժողովի 2020 թվականի ապրիլի 30-ի նիստի օրակարգում ընդգրկել պարտադիր քննարկման ենթակա, ինչպես նաև նախորդ հերթական նիստում անավարտ մնացած հետևյալ հարցերը.

 

 

               Հարցի անվանումը

    Կոդը և հեղինակները

 

 

1. ԱՀ նախագահի նախորդ տարվա ծրագրի կատարման ընթացքի և արդյունքների, ինչպես նաև ընթացիկ տարվա ծրագրի վերաբերյալ հաղորդում

 

2. ԱՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի

2019 թվականի գործունեության մասին տեղեկություններ

 

 

3. ԱՀ դատախազության 2019 թվականի գործունեության մասին հաղորդում

 

 

04.03.2020թ

ԱՀ նախագահ

Բ. Սահակյան

 

24.01.2020թ.

ԱՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահ

Բ. Առուշանյան

 

17.03.2020թ.

ԱՀ գլխավոր դատախազի  պաշտոնակատար, արդարադատության 2-րդ դասի պետական խորհրդական

Ա. Ավագյան

 

4. 1) «Հասարակական կազմակերպությունների     

    մասին»

     2) «Իրավաբանական անձանց պետական

    գրանցման, իրավաբանական անձանց

    առանձնացված ստորաբաժանումների,

    հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի

    պետական հաշվառման մասին» օրենքում

    փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու

    մասին»

    3) «Ապրանքային և սպասարկման նշանների,

    ապրանքների ծագման տեղանունների մասին»

    օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

   

   4) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում

    փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»

    5) «Արհեստակցական միությունների մասին»

    օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

    6) «Քաղաքացիական օրենսգրքում

    փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու

    մասին»

    (երկրորդ ընթերցում)

 

5. «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին»

    (երկրորդ ընթերցում)

 

Ն-1-02/51,ԱԺ-011-82,30.12.2019թ.,ՊԻ-011

ԱՀ արդարադատության նախարար

Ա.  Դանիելյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ն-1-02/52,ԱԺ-011-83,30.12.2019թ.ՊԻ-011

ԱՀ արդարադատության նախարար

Ա.Դանիելյան

         2. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» օրենքի 35-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն՝ Ազգային ժողովի 2020 թվականի ապրիլի 30-ին գումարվող նիստի օրակարգում ընդգրկել հետևյալ  հարցերը.

 

               Հարցի անվանումը

    Կոդը և հեղինակները

 

 

1.  1) «Քաղաքացիական կացության  ակտերի

     մասին» օրենքում փոփոխություններ և

     լրացումներ կատարելու մասին»

     2) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում

     փոփոխություններ կատարելու մասին»

     3) «Տեղական ինքնակառավարման մասին»

     օրենքում լրացում կատարելու մասին»

 

2. «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

 

3. Պետական կենսաթոշակների մասին օրենքում լրացումներ և  փոփոխություններ կատարելու մասին»

 

 

 

4. «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին»

 

 

 

5. «Պետական տուրքի մասին» օրենքում

լրացում կատարելու մասին»

 

6.  1) «Քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ և

    փոփոխություններ կատարելու մասին»

    2) «Սպառողների իրավունքների

    պաշտպանության մասին» օրենքում լրացում և

    փոփոխություն կատարելու մասին»

    3) «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների

    կիրառման մասին» օրենքում փոփոխություն և     

    լրացում կատարելու մասին»

    4) Առևտրի և ծառայությունների մասին»

    օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ   

    կատարելու մասին»

    5) «Տեղական ինքնակառավարման մասին»

    օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ

    կատարելու մասին»

    6) «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին»

    օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու

    մասին»

 

7. 1) «Ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ և

    լրացումներ կատարելու մասին»

    2) «Լիցենզավորման մասին» օրենքում լրացում

    կատարելու մասին»

    3) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացում

    և փոփոխություն կատարելու մասին»

 

3. Հարցեր Արցախի Հանրապետության նախագահին և Կառավարության անդամներին       

4. Պատգամավորների հայտարարություններ

 

 

Ն-1-02/5,ԱԺ-011-05,10.02.2020թ.,ՊԻ-011

 ԱՀ արդարադատության նախարար

 Ա.Դանիելյան

 

 

 

 

 

 Ն-1-02/8,ԱԺ-011-08,12.02.2020թ.,ՊԻ-011

 ԱՀ արդարադատության նախարար

 Ա.  Դանիելյան

 

 Ն-1-02/4,ԱԺ-011-04,10.02.2020թ.,ՍԱ-011

 ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական   

 հարցերի և վերաբնակեցման   

 նախարար

 Ս. Ավանեսյան

 

 Ն-1-02/7,ԱԺ-011-07,11.02.2020թ.,ՍԱ-011

 ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական  

 հարցերի և վերաբնակեցման   

 նախարար

 Ս. Ավանեսյան

 

 Ն1-02/9,ԱԺ-011-09,03.03.2020թ.,ՖՏԿ-011

 ԱՀ ֆինանսների նախարար

 Ա.  Հարությունյան

 Ն-1-02/14,ԱԺ-011-15,23.03.2020թ.,ՖՏԿ-011

 ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական  

 ենթակառուցվածքների նախարար

 Լ.  Գրիգորյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ն-1-02/13,ԱԺ-011-14,23.03.2020թ.ԱԱԵ-011

 ԱՀ հանրային ծառայությունները և  

 տնտեսական մրցակցությունը   

 կարգավորող պետական  

 հանձնաժողովի նախագահ

 Մ.  Վիրաբյան

 

 

  ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

  ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                    Ա. ՂՈՒԼՅԱՆ