ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստերի սղագրություն Նիստերի արձանագրություն Նիստերի օրակարգ Նստաշրջանի օրակարգ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՓԵՏՐՎԱՐԻ 20-Ի ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳ

 

                Հարցի անվանումը

 

  1. «Փրկարարական ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին»

(երկրորդ ընթերցում)

 

 

  1. «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

 

  1. «Քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին»  

 

 

  1. «Նոտարիատի մասին» օրենքում

           լրացում կատարելու մասին»

 

 

  1. 1) «Հասարակական կազմակերպությունների մասին»

2) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

3) «Ապրանքային և սպասարկման նշանների, ապրանքների ծագման տեղանունների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

4) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»

5) «Արհեստակցական միությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

 

6) «Քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

(առաջին ընթերցում)

 

  1. «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին»

(առաջին ընթերցում)

 

  1. 1)  «Քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին»  

2)   «Քաղաքացիական դատավարության  օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին»  

 

  1. «Ջրային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»

 

 

 

  1. Հարցեր Արցախի Հանրապետության նախագահին և Կառավարության անդամներին

 

  1. Պատգամավորների հայտարարություններ

 

 

 

 

    Կոդը և հեղինակները

 

Ն-1-02/45,ԱԺ-011-73,15.11.2019թ.,ՊԱՕ-011

ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն

Վ. Խաչատրյան

 

Ն-1-02/46,ԱԺ-011-75,19.11.2019թ.,ՊԱՕ-011

ԱՀ պաշտպանության նախարար

Կ. Աբրահամյան

 

 

Ն-1-02/47,ԱԺ-011-76,19.11.2019թ.,ՊԻ-011

ԱՀ արդարադատության նախարար

Ա.  Դանիելյան

 

Ն-1-02/49,ԱԺ-011-78,13.12.2019թ.,ՊԻ-011

ԱՀ արդարադատության նախարար

Ա.  Դանիելյան

 

Ն-1-02/51, ԱԺ-011-82,30.12.2019թ.,ՊԻ-011

ԱՀ արդարադատության նախարար

Ա.  Դանիելյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ն-1-02/52, ԱԺ-011-83,30.12.2019թ.,ՊԻ-011

ԱՀ արդարադատության նախարար

Ա.  Դանիելյան

 

Ն-1-02/1, ԱԺ-011-01,16.01.2020թ.,ՊԻ-011

ԱՀ արդարադատության նախարար

ԱԴանիելյան

 

 

 

Ն-1-02/2, ԱԺ-011-02,06.02.2020թ.,ԱԱԵ-011

ԱՀ բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարար

Ֆ. Գաբրիելյան