ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստերի սղագրություն Նիստերի արձանագրություն Նիստերի օրակարգ Նստաշրջանի օրակարգ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ

 

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Ը

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՓԵՏՐՎԱՐԻ 20-Ի ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

 

Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովը   ո ր ո շ ու մ   է.

         1. «Ազգային  ժողովի  կանոնակարգ»  օրենքի  35-րդ հոդվածի 2-րդ մասի   1-ին կետի համաձայն՝ Ազգային ժողովի 2020 թվականի փետրվարի 20-ի նիստի օրակարգում ընդգրկել պարտադիր քննարկման ենթակա, ինչպես նաև նախորդ նիստում անավարտ մնացած հետևյալ հարցերը.

 

 

               Հարցի անվանումը

    Կոդը և հեղինակները

 

 

 1.  ԱՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2019թ. գործունեության մասին տեղեկություններ

 

 

 

 

 1. «Փրկարարական ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին»

 

 

 

 

24.01.2020թ.

ԱՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահ

ԲԱռուշանյան

 

 

Ն-1-02/45,ԱԺ-011-73,15.11.2019թ.,

ՊԱՕ-011

ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն

Վ. Խաչատրյան

 

 

         2. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» օրենքի 35-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն՝ Ազգային ժողովի 2020 թվականի փետրվարի 20-ին գումարվող նիստի օրակարգում ընդգրկել հետևյալ  հարցերը.

 

                Հարցի անվանումը

 

 1. «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

 

    Կոդը և հեղինակները

 

Ն-1-02/46,ԱԺ-011-75,19.11.2019թ.,

ՊԱՕ-011

ԱՀ պաշտպանության նախարար

Կ. Աբրահամյան

 

 

 1. «Քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու

մասին»  

 

 

 

 

 1. «Նոտարիատի մասին» օրենքում

           լրացում կատարելու մասին»

 

 

 

 

 1. 1) «Հասարակական կազմակերպությունների մասին»

2) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

3) «Ապրանքային և սպասարկման նշանների, ապրանքների ծագման տեղանունների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

4) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»

5) «Արհեստակցական միությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

6) «Քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

(առաջին ընթերցում)

 

 1. «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին»

(առաջին ընթերցում)

 

 

 1. «Արցախի Հանրապետության զինանշանի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

 

 

 

 

 1. 1)  «Քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին»  
 2.  

2)   «Քաղաքացիական դատավարության  օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին»  

 

 1. «Ջրային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»

 

 

 

 

 1.  Հարցեր Արցախի Հանրապետության նախագահին և Կառավարության անդամներին       

 

 1. Պատգամավորների հայտարարություններ       

 

Ն-1-02/47,ԱԺ-011-76,19.11.2019թ.,

ՊԻ-011

ԱՀ արդարադատության նախարար

Ա.  Դանիելյան

 

 

Ն-1-02/49,ԱԺ-011-78,13.12.2019թ.,

ՊԻ-011

ԱՀ արդարադատության նախարար

Ա.  Դանիելյան

 

 

Ն-1-02/51, ԱԺ-011-82,30.12.2019թ.,

ՊԻ-011

ԱՀ արդարադատության նախարար

Ա.  Դանիելյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ն-1-02/52, ԱԺ-011-83,30.12.2019թ.,

ՊԻ-011

ԱՀ արդարադատության նախարար

Ա.  Դանիելյան

 

Պ-01, ԱԺ-011-84,08.01.2020թ.,

ՊԻ-011

ԱԺ պատգամավորներ

Ա. Թովմասյան

Վ. Բալայան

Վ. Բաղրյան

 

 

Ն-1-02/1, ԱԺ-011-01,16.01.2020թ.,

ՊԻ-011

ԱՀ արդարադատության նախարար

Ա.  Դանիելյան

 

 

 

Ն-1-02/2, ԱԺ-011-02,06.02.2020թ.,

ԱԱԵ-011

ԱՀ բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարար

Ֆ. Գաբրիելյան

 

 

   ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

   ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                     Ա. ՂՈՒԼՅԱՆ