«Առևտրի և ծառայությունների մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին

 

                                                                                                                                                                                                              Ընդունված է 2010թ. դեկտեմբերի 16-ին

Հոդված 1. «Առևտրի և ծառայությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2005 թվականի մայիսի 25-ի ՀՕ-206 օրենքի տեքստում «տեխնիկական հեղուկների» բառերից հետո լրացնել «,կոմպրեսացված (սեղմված) բնական գազերի» բառերով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2011 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

 


28 դեկտեմբերի 2010թ.
ք.Ստեփանակերտ
ՀՕ-61-Ն