ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստերի սղագրություն Նիստերի արձանագրություն Նիստերի օրակարգ Նստաշրջանի օրակարգ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳ

 

 

                    Հարցի անվանումը

    Կոդը և հեղինակները

 

1. «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին»

 

 

2.  1) «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի

    մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու

    մասին» 

    2) «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց

    վար­ձա­տրության մասին» օրենքում                     

    փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու

    մասին»

    3) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն                            

    ապահովող ծառայության մասին» օրենքում   

    փոփոխություն կատարելու մասին»

 

3. «Փրկարարական ծառայության  կանոնագիրքը հաստատելու մասին»

 

 

 

4.  1) «Տեխնիկական անվտան­գության ապահովման

     պետական կարգավորման մասին» օրենքում

     փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու

     մասին»

     2) «Տեղական ինքնակառա­վար­ման մասին»

     օրենքում լրացումներ և փոփոխություն

     կատարելու մասին»

     3) «Առևտրի և ծառայությունների մասին»

     օրենքում լրացում կատարելու մասին»

     4) «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին»

     օրենքում փոփոխություն և լրացումներ

     կատարելու մասին»

 

5. Պատգամավորների հայտարարություններ

 

  Ն-1-02/43,ԱԺ-011-71,15.11.2019թ.,ՖՏԿ-011

  ԱՀ ֆինանսների նախարար

  Ա. Հարությունյան

 

  Ն-1-02/44,ԱԺ-011-72,15.11.2019թ.ՖՏԿ-011

  ԱՀ ֆինանսների նախարար

  Ա.  Հարությունյան

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   Ն-1-02/45,ԱԺ-011-73,15.11.2019թ.ՊԱՕ-11

   ԱՀ արտակարգ իրավիճակների

   պետական ծառայության տնօրեն

   Վ. Խաչատրյան

 

   Ն-1-02/45,ԱԺ-011-73,15.11.2019թ.ՊԱՕ-11

   ԱՀ արտակարգ իրավիճակների

   պետական ծառայության տնօրեն

   Վ. Խաչատրյան