ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստերի սղագրություն Նիստերի արձանագրություն Նիստերի օրակարգ Նստաշրջանի օրակարգ

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 12-Ի ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳ

 

                Հարցի անվանումը

    Կոդը և հեղինակները

 

1. «Արցախի  Հանրապետության  

2020 թվականի պետական  բյուջեի  մասին»

 

Ն1-02/43, ԱԺ-011-71,15.11.2019թ.ՖՏԿ-011

ԱՀ  ֆինանսների նախարար

Ա.  Հարությունյան

 

 

 

2.  Պատգամավորների հայտարարություններ