ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստերի սղագրություն Նիստերի արձանագրություն Նիստերի օրակարգ Նստաշրջանի օրակարգ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 31-Ի ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳ

 

 

                Հարցի անվանումը

    Կոդը և հեղինակները

 

1.  «Վերածնունդ» խմբակցության հարցապնդման  քննարկում

 

23.09.2019թ.

Ազգային ժողովի պատգամավոր

Հ. Խանումյան

 

ԱՀ ֆինանսների նախարար

Ա.  Հարությունյան

 

2.   1) «Հանրագրերի մասին»

     2) «Հյուպատոսական ծառայության մասին»   

     օրենքում լրացում կատարելու մասին»

     3) «Տեղական ինքնակառավարման  մասին»

     օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

     4) «Հանրային ծառայության մասին» օրենքում

     փոփոխություն կատարելու մասին»

     5) «Վարչարարության հիմունքների և վարչական

     վարույթի մասին» օրենքում  փոփոխություն

     կատարելու մասին»

6) «Ազգային ժողովի կանոնա­կարգ» օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» 

     7) «Դիվանագիտական ծառայության մասին»

     օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

     (երկրորդ ընթերցում)

 

Ն-1-02/37, ԱԺ-011-60,17.07.2019թ.,ՊԻ-01

 ԱՀ արդարադատության նախարար

 Ա. Դանիելյան

 

3. 1) «Գույքահարկի մասին» օրենքում  լրացումներ

    կատարելու մասին»

    2) «Հողի հարկի մասին» օրենքում

    փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին»

Ն-1-02/40,ԱԺ-011-67,20.09.2019թ.ՖՏԿ-011

ԱՀ ֆինանսների նախարար

Ա.  Հարությունյան

 

 

4.  «Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությունում փոփոխություններ  կատարելու մասին»  

 

 Ա-244,ԱԺ-010-66,09.09.2019թ.ՊԻ-010

 Քաղաքացիական նախաձեռնության

 լիազոր ներկայացուցիչ

 Վ. Պողոսյան

 

 Հարակից զեկուցող`

 ԱՀ արդարադատության նախարար

 Ա. Դանիելյան

 

 

5.  Պատգամավորների հայտարարություններ