ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստերի սղագրություն Նիստերի արձանագրություն Նիստերի օրակարգ Նստաշրջանի օրակարգ

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳ

 

 

                Հարցի անվանումը

    Կոդը և հեղինակները

 

1.   1) «Հանրագրերի մասին»

     2) «Հյուպատոսական ծառայության մասին»   

     օրենքում լրացում կատարելու մասին»

     3) «Տեղական ինքնակառավարման  մասին»

     օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

     4) «Հանրային ծառայության մասին» օրենքում

     փոփոխություն կատարելու մասին»

     5) «Վարչարարության հիմունքների և վարչական

     վարույթի մասին» օրենքում  փոփոխություն

     կատարելու մասին»

6)   «Ազգային ժողովի կանոնա­կարգ» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 

     7)   «Դիվանագիտական ծառայության մասին»

     օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

     (առաջին ընթերցում)

 

 Ն-1-02/37, ԱԺ-011-60,17.07.2019թ.,ՊԻ-01

 ԱՀ արդարադատության նախարար

 Ա. Դանիելյան

 

2. «Փաստաբանության մասին»  օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

 

 Ն-1-02/36,ԱԺ-011-59,17.07.2019թ.ՊԻ-011

 ԱՀ արդարադատության նախարար

 Ա. Դանիելյան

 

 

3. «Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին»

 

 Ն-1-02/35,ԱԺ-011-58,17.07.2019թ.,ՍԱ-011

 ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական   

 հարցերի և վերաբնակեցման նախարար

 Ս. Ավանեսյան 

 

4. Հարցեր Արցախի Հանրապետության նախագահին և Կառավարության անդամներին

 

 

 

 

 

5.  Պատգամավորների հայտարարություններ