ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստերի սղագրություն Նիստերի արձանագրություն Նիստերի օրակարգ Նստաշրջանի օրակարգ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՀՈՒԼԻՍԻ 22-Ի ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳ

 

                Նախագծի անվանումը

    Կոդը և հեղինակները

 

1.  1) Ընտրական օրենսգիրք»

    2) «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին»

    օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»

    3) «Տեղական ինքնակառավարման մասին»

    օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ

    կատարելու մասին»

    4) «Քրեական դատավարության օրենսգրքում

    լրացում կատարելու մասին»

    5) «Վարչական դատավարության օրենսգրքում

    լրացումներ և փոփոխություններ  կատարելու

    մասին»

    6) «Քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և

    լրացումներ կատարելու մասին»

    7) «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց

    վարձատրության մասին» օրենքում լրացում

    կատարելու մասին»

    8) «Հանրային ծառայության մասին» օրենքում

    փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին»

    9) «Ազգային ժողովի կանոնակարգ»  օրենքում

    փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին»      

    (երկրորդ ընթերցում) 

  

Ն-1-02/34,ԱԺ-011-43,12.06.2019թ.ՊԻ-011

ԱՀ արդարադատության նախարար

Ա. Դանիելյան

 

2. «Կուսակցությունների մասին»

    (երկրորդ ընթերցում) 

 

Ն-1-02/30,ԱԺ-011-39,24.05.2019թ.ՊԻ-011

ԱՀ արդարադատության նախարար

Ա. Դանիելյան

 

3. 1) «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի

    պետական աջակցության մասին»

    2) «Եկամտային հարկի մասին» օրենքում

    լրացումներ կատարելու մասին»   

    3) «Շահութահարկի մասին» օրենքում  լրացումներ

    կատարելու մասին»    

    (երկրորդ ընթերցում)

 

Ն-1-02/23,ԱԺ-011-34,14.05.2019թ.ԱԱԵ-011

ԱՀ  էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար

Լ.  Գրիգորյան