«Հանրաքվեի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

Ընդունված է 2019 թվականի

                                                                                                  հունիսի 14-ին

 

«ՀԱՆՐԱՔՎԵԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Հանրաքվեի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու­թյան 2005 թվականի մարտի 23-ի ՀՕ-183 օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի «բ» կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«բ) դատավորները, դատախազները, ոստիկանության, ազգային անվտանգության, քննչական կոմիտեի ծառայողները, զինծառայողները.»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                           Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

2019թ. հունիսի 20

Ստեփանակերտ

ՀՕ-45-Ն