ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստերի սղագրություն Նիստերի արձանագրություն Նիստերի օրակարգ Նստաշրջանի օրակարգ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՀՈՒՆԻՍԻ 27-Ի ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳ

 

 

                Հարցի անվանումը

    Կոդը և հեղինակները

 

1. ԱՀ 2018թ. պետական բյուջեի կատարման

մասին հաշվետվություն

 

30.04.2019թ.

ԱՀ  ֆինանսների նախարար

Ա.  Հարությունյան

 

Հարակից զեկուցողներ`

1. Հաշվեքննիչ պալատի նախագահ

Է. Ավանեսյան

2. Գլխադասային հանձնաժողովի ներկայացուցիչ

3. Պաշտպանության, անվտանգության և օրինապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի ներկայացուցիչ

 

2. Հաշվեքննիչ պալատի 2018թ. գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաղորդում

27.05.2019թ.

Հաշվեքննիչ պալատի նախագահ

Է. Ավանեսյան

 

 

3. «Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին»

    (երկրորդ ընթերցում)   

Ն-1-02/14,ԱԺ-011-18,08.04.2019թ.ՊԱՕ-11

ԱՀ  արդարադատության նախարար

Ա. Դանիելյան

 

 

4.  1) «Սեյսմիկ  պաշտպանության  մասին»

     2) «Տեղական  ինքնակա­ռավարման  մասին» 

     Լեռնային  Ղարաբաղի Հանրապետության

     օրենքում փոփոխություն և լրացում

     կատարելու  մասին»

     (երկրորդ ընթերցում) 

 

Ն-1-02/11,ԱԺ-011-15,28.03.2019թ.ՊԱՕ-11

ԱՀ արտակարգ իրավիճակների  պետական ծառայության տնօրեն

Լ. Մնացականյան

                        

 

 

5. «Պետական գույքի մասնավորեցման

2019-2022 թվականների ծրագրի մասին»

     (երկրորդ ընթերցում) 

Ն-1-02/12,ԱԺ-011-17,03.04.2019թ.ՖՏԿ-011

ԱՀ  էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար

Լ.  Գրիգորյան

 

 

6.   1)  «Կուտակային կենսաթոշակների մասին»

      2) «Եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի

      անձնավորված հաշվառման մասին»

      3) «Պետական կենսաթոշակների մասին»   

      Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

      օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

      4) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

      քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ և

      փոփոխություններ կատարելու մասին»

      5) «Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության

      քաղաքացիական դատավարության

      օրենսգրքումլրացում կատարելու մասին»

      6) «Արցախի Հանրապետության բյուջետային

      համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի

      Հանրապետու­թյան օրենքում լրացում

      կատարելու  մասին»

      7) «Շահութահարկի մասին»  Լեռնային

      Ղարաբաղի Հանրապետու­թյան օրենքում

      լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու

      մասին»

      8) «Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային   

      Ղարաբաղի Հանրապետու­թյան օրենքում

      փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու

      մասին»

      9) «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային

      Ղարաբաղի Հանրապետու­թյան օրենքում

      լրացումներ և փոփոխություն կատարելու

      մասին»

      10) «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի

      մասին» Լեռնային Ղարաբաղի

      Հանրապետության օրենքում լրացում

      կատարելու մասին»

      11) «Դատական ակտերի հարկադիր

      կատարման  մասին» Լեռնային Ղարաբաղի

      Հանրապետու­թյան օրենքում լրացումներ և

      փոփոխություն կատարելու մասին»

      12) «Սնանկության մասին» Լեռնային

      Ղարաբաղի Հանրապետու­թյան օրենքում

      լրացումներ կատարելու մասին»

      (երկրորդ ընթերցում)

 

Ն-1-02/32,ԱԺ-011-42,30.05.2019թ.ՖՏԿ-011

ԱՀ ֆինանսների նախարար

Ա.  Հարությունյան

 

 

7. Հանրաքվեի մասին  

     (երկրորդ ընթերցում) 

Ն-1-02/29,ԱԺ-011-40,24.05.2019թ.ՊԻ-011

ԱՀ արդարադատության նախարար

Ա. Դանիելյան

 

 

8. «Կուսակցությունների մասին»

     (առաջին ընթերցում)

 

 

Ն-1-02/30,ԱԺ-011-39,24.05.2019թ.ՊԻ-011

ԱՀ արդարադատության նախարար

Ա. Դանիելյան

 

 

9.  1) «Արցախի Հանրապետության ընտրական

      օրենսգիրք»

     2) «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին»

     Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

     օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»

     3) «Տեղական ինքնակառավարման մասին»

     Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

     օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ    

     կատարելու մասին»

     4) «Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության

     քրեական դատավարության օրենսգրքում

     լրացում կատարելու մասին»

     5) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության    

     վարչական դատավարության օրենսգրքում

     լրացումներ և փոփոխություններ  կատարելու

    մասին»

     6) «Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության   

     քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և

     լրացումներ կատարելու մասին»

    7) «Պետական պաշտոններ  զբաղեցնող անձանց

    վարձատրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի

    Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու

    մասին»

    8) «Հանրային ծառայության մասին» Լեռնային

    Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում

    փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին»

     9) «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Լեռնային

    Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում

    փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին»

    (առաջին ընթերցում)

 

Ն-1-02/34,ԱԺ-011-43,12.06.2019թ.ՊԻ-011

ԱՀ արդարադատության նախարար

Ա. Դանիելյան

 

 

10.  1) «Լեռնային Ղարաբաղի  Հան­րա­պե­տության

     քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ և

     փոփոխություններ կատարելու մասին»

     2) «Գույքի նկատմամբ  իրավունքների պետական

     գրանցման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի

     Հանրապետության օրենքում լրացումներ և

     փոփոխություններ կատարելու մասին»

     3) «Նոտարիատի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի

     Հանրապետու­թյան օրենքում փոփոխություն

     կատարելու մասին»

     4) «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային

     Ղարաբաղի Հանրապետու­թյան օրենքում

     լրացումներ կատարելու մասին»

     5) «Քաղաքաշինության մասին» Լեռնային

     Ղարաբաղի Հանրապետու­թյան օրենքում

     լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին»

     6) «Սնանկության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի

     Հանրապե­տության օրենքում լրացում կատարելու

     մասին»

     7) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման

     մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու­-

     թյան օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»

     8) «Տեղական ինքնակառավարման  մասին»

     Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա­պետու­թյան

     օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու

     մասին»

     9) «Տեղական տուրքերի և վճարների  մասին» 

     Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

     օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու

     մասին»

 

Ն-1-02/27,ԱԺ-011-37,22.05.2019թ.ՊԻ-011

ԱՀ արդարադատության նախարար

Ա. Դանիելյան

 

 

11.  1) «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի

      պետական աջակցության մասին»

      2) «Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային

      Ղարաբաղի Հանրապե­տու­թյան օրենքում

      լրացումներ կատարելու մասին»

      3) «Շահութահարկի մասին» Լեռնային

      Ղարաբաղի Հանրապե­տության  օրենքում 

      լրացումներ կատարելու մասին»»

      (առաջին ընթերցում)

 

Ն-1-02/23,ԱԺ-011-34,14.05.2019թ.ՖՏԿ-011

ԱՀ  էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար

Լ.  Գրիգորյան

 

 

12. «Ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարության, նորոգման և պահպանման համար կատարվող հատկացումների (մասհանումների) մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին

 

Ն-1-02/26,ԱԺ-011-36,22.05.2019թ.ՖՏԿ-011

ԱՀ  էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար

Լ.  Գրիգորյան

 

13. «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

 

 

Ն-1-02/20,ԱԺ-011-26,30.04.2019թ.ՍԱ-011

ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման  նախարար

Ս. Ավանեսյան

 

 

14. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պատվավոր կոչումների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  օրենքում  փոփոխություն կատարելու մասին»

 

Պ-52,ԱԺ-011-12,19.03.2019թ.ՖՏԿ-011

ԱԺ պատգամավոր

Լ. Բարսեղյան

 

Հարակից զեկուցող`

ԱՀ նախագահի ներկայացուցիչ,

ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման  նախարար

Ս. Ավանեսյան

 

 

 

 

15. Հարցեր Արցախի Հանրապետության նախագահին և Կառավարության անդամներին

 

 

 

 

 

16.  Պատգամավորների հայտարարություններ