«Աշխատանքի պետական տեսչության մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

 

                                                                                                                                                                                                            Ընդունված է 2013թ. դեկտեմբերի 18-ին

Հոդված 1. «Աշխատանքի պետական տեսչության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2005 թվականի մայիսի 25-ի ՀՕ-205 օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին կետը «սեմինարներ» բառից հետո լրացնել «, տրամադրում խորհրդատվություն և մեթոդական օգնություն» բառերը:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                      Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

24 դեկտեմբերի 2013թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-62-Ն