ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստերի սղագրություն Նիստերի արձանագրություն Նիստերի օրակարգ Նստաշրջանի օրակարգ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՀՈՒՆԻՍԻ 14-Ի ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳ

 

 

                Նախագծի անվանումը

    Կոդը և հեղինակները

 

1.   1) «Արցախի Հանրապետության քննչական

     կոմիտեի մասին»

     2) «Ազգային անվտանգության մարմինների

     մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու­թյան

     օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

     3) «Ազգային անվտանգության մարմիններում

     ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի

     Հանրապե­տության օրենքում լրացում   

     կատարելու մասին»

     4) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

     ընտրական օրենսգրքում լրացումներ

     կատարելու մասին»

     5) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

     ոստիկանության կարգապահական

     կանոնագիրքը հաստատելու մասին» Լեռնային

     Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում

     փոփոխություններ կատարելու մասին»

     6) «Կուսակցությունների մասին» Լեռնային  

     Ղարաբաղի  Հանրա­պետության օրենքում

     լրացում կատարելու մասին»

     7) «Հանրային ծառայության  մասին» Լեռնային

     Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում

     լրացումներ կատարելու մասին»

     8) «Հանրաքվեի մասին» Լեռնային  Ղարաբաղի 

     Հանրա­պետության օրենքում փոփոխություն

     կատարելու մասին»

     9) «Հարկային ծառայության մասին» Լեռնային

     Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում

     փոփոխություններ կատարելու մասին»

     10) «Ոստիկանության մասին» Լեռնային

     Ղարաբաղի Հանրա­պետու­թյան  օրենքում

     փոփոխություններ կատարելու մասին»

     11) «Ոստիկանությունում ծառայության մասին»

     Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության     

     օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ

     կատարելու մասին»

     12) «Պետական և ծառայողական գաղտնիքի

     մասին» Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետու-

    թյան օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»

     13) «Պետական կառավարչական

     հիմնարկների  մասին» Լեռնային Ղարաբաղի

     Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու

     մասին»

     14) «Պետական կենսաթոշակների մասին»

     Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա­պետության

     օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»

     15) «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած

     անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին»

     Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

     օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»

     16) «Պետական պաշտոններ զբա­ղեց­նող

     անձանց վարձատրության մասին» Լեռնային

     Ղարաբաղի Հանրա­­­պետության օրենքում

     լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու

     մասին»

     17) «Տեղական հանրաքվեի մասին»

     Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

     օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

     18) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

     քրեական դատավարության օրենսգրքում

     փոփոխություններ կատարելու մասին»

     19) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

     քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու

     մասին»

     (երկրորդ ընթերցում)    

 

Ն-1-02/25,ԱԺ-011-33,13.05.2019թ.ՊԻ-011

ԱՀ արդարադատության նախարար

Ա. Դանիելյան

 

2.  «Հանրաքվեի մասին»  

      (առաջին ընթերցում)

 

Ն-1-02/29,ԱԺ-011-40,24.05.2019թ.ՊԻ-011

ԱՀ արդարադատության նախարար

Ա. Դանիելյան

 

3. 1) «Հարկերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի

    Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և

    լրացում կատարելու մասին»

    2) «Շահութահարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի

   Հանրապե­տու­թյան օրենքում փոփոխություն

    կատարելու մասին»

   3) «Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային    

   Ղարաբաղի Հանրապե­տու­թյան օրենքում

   փոփոխություն կատարելու մասին»

   4) «Ավելացված արժեքի հարկի մասին»

   Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա­պետության

   օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ

   կատարելու մասին»

   5) «Առևտրի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի

    Հանրապետու­թյան օրենքում լրացում

    կատարելու մասին»

    6) «Արտոնագրային վճարների մասին» Լեռնային

   Ղարաբաղի Հանրա­պետության օրենքում

    լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին»

    7) «Արցախի Հանրապետությունում ստուգումների

    կազմակերպման և անցկացման մասին» Լեռնային

   Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում

   փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»

   8) «Դրամարկղային գործառ­­­նու­թյուն­ների  մասին» 

   Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

   օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

 

Ն-1-02/28,ԱԺ-011-38,24.05.2019թ.ՖՏԿ-011

ԱՀ  ֆինանսների նախարար

Ա.  Հարությունյան

 

4.  1)  «Կուտակային կենսաթոշակների մասին»

      2) «Եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի

      անձնավորված հաշվառման մասին»

      3) «Պետական կենսաթոշակների մասին»    

      Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

      օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

      4) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

      քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ և

      փոփոխություններ կատարելու մասին»

      5) «Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության

      քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում

      լրացում կատարելու մասին»

      6) «Արցախի Հանրապետության բյուջետային

      համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի

      Հանրապետու­թյան օրենքում լրացում կատարելու

      մասին»

      7) «Շահութահարկի մասին»  Լեռնային

      Ղարաբաղի Հանրապետու­թյան օրենքում

      լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու

      մասին»

      8) «Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային    

      Ղարաբաղի Հանրապետու­թյան օրենքում

      փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու

      մասին»

      9) «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային

      Ղարաբաղի Հանրապետու­թյան օրենքում

      լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին»

      10) «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի

      մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու­-

      թյան օրենքում լրացում կատարելու մասին»

      11) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման

      մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու­-

      թյան օրենքում լրացումներ և փոփոխություն

      կատարելու մասին»

      12) «Սնանկության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի

      Հանրապետու­թյան օրենքում լրացումներ

      կատարելու մասին»

     (առաջին ընթերցում)

Ն-1-02/32,ԱԺ-011-42,30.05.2019թ.ՖՏԿ-011

ԱՀ ֆինանսների նախարար

Ա.  Հարությունյան