ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստերի սղագրություն Նիստերի արձանագրություն Նիստերի օրակարգ Նստաշրջանի օրակարգ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՅԻՍԻ 30-Ի ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳ

 

 

                Հարցի անվանումը

    Կոդը և հեղինակները

 

1.  ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի  2018թ. գործունեության, ինչպես նաև մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության վիճակի մասին հաղորդում

 

02.04.2019թ.

ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպան

Ա. Բեգլարյան

2. Արցախի Հանրային հեռուստառադիո­ընկերության 2018թ. գործունեության վերաբերյալ հաղորդում

 

08.04.2019թ.

Արցախի Հանրային հեռուստառադիո-ընկերության խորհրդի նախագահ

Ա. Առստամյան

 

3.  «Վերածնունդ» խմբակցության հարցապնդման  քննարկում

 

07.05.2019թ.

Ազգային ժողովի պատգամավոր

Հ. Խանումյան

ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար

Լ. Գրիգորյան

 

4. «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին»

     (երկրորդ ընթերցում) 

Ն-1-02/9,ԱԺ-011-11,14.03.2019թ.ՊԻ-011

ԱՀ արդարադատության նախարար

Ա. Դանիելյան

 

5. «Պետական սուրհանդակային կապի մասին»

    (երկրորդ ընթերցում) 

Ն-1-02/7,ԱԺ-011-09,14.03.2019թ.ՊԱՕ-11

ԱՀ ազգային անվտանգության  ծառայության տնօրեն

Ս. Շահրամանյան

 

6.  1) «Արցախի Հանրապետության

     քննչական կոմիտեի մասին»

     2) «Ազգային անվտանգության

     մարմինների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի

     Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ

     կատարելու մասին»

     3) «Ազգային անվտանգության

     մարմիններում ծառայության մասին» Լեռնային

     Ղարաբաղի Հանրապե­տության օրենքում լրացում   

     կատարելու մասին»

     4) «Լեռնային Ղարաբաղի

     Հանրապետության  ընտրական օրենսգրքում

     լրացումներ կատարելու մասին»

     5) «Լեռնային Ղարաբաղի

     Հանրապետության ոստիկանության

     կարգապահական կանոնագիրքը հաստատելու

     մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

     օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

     6) «Կուսակցությունների մասին»

     Լեռնային  Ղարաբաղի  Հանրա­պետության

     օրենքում լրացում կատարելու մասին»

     7) «Հանրային ծառայության

     մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

     օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»

     8) «Հանրաքվեի մասին»

     Լեռնային  Ղարաբաղի  Հանրա­պետության

     օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

     9) «Հարկային ծառայության

     մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

     օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

     10) «Ոստիկանության մասին»

     Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա­պետու­թյան

     օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

     11) «Ոստիկանությունում

     ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի

     Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և   

     լրացումներ կատարելու մասին»

     12) «Պետական և ծառայողական

     գաղտնիքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի

     Հանրապետության օրենքում լրացումներ

     կատարելու մասին»

     13) «Պետական կառավարչական

     հիմնարկների  մասին» Լեռնային Ղարաբաղի

     Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու

     մասին»

     14) «Պետական կենսաթոշակների մասին»

     Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա­պետության

     օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»

     15) «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած

     անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին»

     Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

     օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»

     16) «Պետական պաշտոններ զբա­ղեց­նող

     անձանց վարձատրության մասին» Լեռնային

     Ղարաբաղի Հանրա­­­պետության օրենքում

     լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու

     մասին»

     17) «Տեղական հանրաքվեի մասին»

     Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

     օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

     18) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

     քրեական դատավարության օրենսգրքում

     փոփոխություններ կատարելու մասին»

     19) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

     քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու

     մասին» (առաջին ընթերցում)    

 

Ն-1-02/25,ԱԺ-011-33,13.05.2019թ.ՊԻ-011

ԱՀ արդարադատության նախարար

Ա. Դանիելյան

 

7.  1) Նոտարիատի մասին Լեռնային Ղարաբաղի

    Հանրապե­տության օրենքում փոփոխություններ և

    լրացումներ  կատարելու մասին» 

    2) «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային

    Ղարաբաղի Հանրապե­տության օրենքում

    լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին»

    3) «Հյուպատոսական ծա­ռա­յության մասին»

    Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

    օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

    4) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

    քրեական օրենսգրքում լրացումներ

    կատարելու մասին»

    5) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

    քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն

    կատարելու մասին»

 

Ն-1-02/10,ԱԺ-011-14,28.03.2019թ.ՊԻ-011

ԱՀ արդարադատության նախարար

Ա. Դանիելյան

 

8. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»

 

Ն-1-02/17,ԱԺ-011-22,12.04.2019թ.ՊԻ-011

ԱՀ արդարադատության նախարար

Ա. Դանիելյան

 

9. «ԼՂՀ ընտրական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին»

     (առաջին ընթերցում)

 

Պ-27,ԱԺ-011-19,10.04.2019թ.ՊԻ-011

Ազգային ժողովի պատգամավոր

Էդ. Աղաբեկյան

 

ԱՀ արդարադատության նախարար

Ա. Դանիելյան

 

10. «Քաղաքացիական ծառայության մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

 

Ն-1-02/13,ԱԺ-011-16,03.04.2019թ.ՊԻ-011

ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահ

Բ. Առուշանյան

 

11. «Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին»

     (առաջին ընթերցում) 

Ն-1-02/14,ԱԺ-011-18,08.04.2019թ.ՊԱՕ-11

ԱՀ  արդարադատության նախարար

Ա. Դանիելյան

 

12.  1) «Սեյսմիկ  պաշտպանության  մասին»

      2) «Տեղական  ինքնակա­ռավարման  մասին» 

     Լեռնային  Ղարաբաղի Հանրապետության

     օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու

     մասին»

     (առաջին ընթերցում)

 

Ն-1-02/11,ԱԺ-011-15,28.03.2019թ.ՊԱՕ-11

ԱՀ արտակարգ իրավիճակների  պետական ծառայության տնօրեն

Լ. Մնացականյան

                        

 

13. «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»

Ն-1-02/16,ԱԺ-011-21,12.04.2019թ.ՊԱՕ-11

ԱՀ պաշտպանության նախարար

Կ. Աբրահամյան

 

14. «Պետական գույքի մասնավորեցման

2019-2022 թվականների ծրագրի մասին»

      (առաջին ընթերցում)

Ն-1-02/12,ԱԺ-011-17,03.04.2019թ.ՖՏԿ-011

ԱՀ  էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար

Լ.  Գրիգորյան

 

15.  1) «Թափոնների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի

      Հանրապե­տության օրենքում փոփոխություններ և     

      լրացում կատարելու մասին»

      2) «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային

      Ղարաբաղի Հանրապե­տության օրենքում

      փոփոխություն կատարելու մասին»

3) «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե­տության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

 

Ն-1-02/22,ԱԺ-011-30,07.05.2019թ. ՖՏԿ-011

ԱՀ բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարար

Ֆ. Գաբրիելյան

 

16. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պատվավոր կոչումների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  օրենքում  փոփոխություն կատարելու մասին»

 

Պ-52,ԱԺ-011-12,19.03.2019թ.ՖՏԿ-011

Ազգային ժողովի պատգամավոր

Լ. Բարսեղյան

 

ԱՀ  աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարար

Ս. Ավանեսյան

 

17. «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

 

Ն-1-02/15,ԱԺ-011-20,12.04.2019թ.ԱԱԵ-011

ԱՀ քաղաքաշինության նախարար

Կ. Շահրամանյան

18.  Պատգամավորների հայտարարություններ