ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստերի սղագրություն Նիստերի արձանագրություն Նիստերի օրակարգ Նստաշրջանի օրակարգ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ

ԱՊՐԻԼԻ 17-Ի ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳ

 

 

                Հարցի անվանումը

    Կոդը և հեղինակները

 

 1.  ԱՀ նախագահի նախորդ տարվա ծրագրի կատարման ընթացքի և արդյունքների, ինչպես նաև հաջորդ տարվա ծրագրի վերաբերյալ հաղորդում

 

12.04.2019թ.

Արցախի Հանրապետության նախագահ

Բ. Սահակյան

 

2.   ԱՀ դատախազության 2018թ. գործունեության մասին հաղորդում

08.03.2019թ.

ԱՀ գլխավոր դատախազ

Ա. Մոսիյան

 

3.    1) «Ներման մասին»

 2) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

 քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին»

 3) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

 քրեական դատավարության օրենսգրքում 

 փոփոխություն կատարելու մասին»

      (երկրորդ ընթերցում) 

Ն-1-02/6,ԱԺ-011-06,13.02.2019թ.ՊԻ-011

ԱՀ նախագահի աշխատա­կազմի կառավարության գործերի կառավարչության պետ-աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ

Ա. Լազարյան

 

4. «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին»

(առաջին ընթերցում) 

Ն-1-02/9,ԱԺ-011-11,14.03.2019թ.ՊԻ-011

ԱՀ արդարադատության նախարար

Ա. Դանիելյան

 

5. «Պետական սուրհանդակային կապի մասին»

(առաջին ընթերցում) 

Ն-1-02/7,ԱԺ-011-09,14.03.2019թ.ՊԱՕ-11

ԱՀ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն

Ս. Շահրամանյան

 

6. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում  փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

 

Ն-1-02/8,ԱԺ-011-10,14.03.2019թ.ԱԱԵ-011

ԱՀ բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարար

Ֆ. Գաբրիելյան   

 

7. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրի ազգային ծրագրի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում  փոփոխություններ  կատարելու մասին»

 

Ն-1-02/8,ԱԺ-011-10,14.03.2019թ.ԱԱԵ-011

ԱՀ բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարար

Ֆ. Գաբրիելյան      

8. Հարցեր Արցախի Հանրապետության նախագահին և

    Կառավարության անդամներին

 

 

9.  Պատգամավորների հայտարարություններ