«Ակցիզային հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                       Ընդունված է 2009թ. հունիսի 24-ին

 

Հոդված 1. «Ակցիզային հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2003 թվականի մայիսի 21-ի ՀՕ-52 օրենքի 7-րդ հոդվածի 12-րդ մասի երրորդ և չորրորդ նախադասություններից հանել համապատասխանաբար` «ակցիզային հարկի գծով գերավճարը քիչ է պահանջվող դրոշմանիշների համար վճարման ենթակա գումարից, կամ» և «գերավճարի գումարին կամ» բառերը:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից և գործում է մինչեւ 2011 թվականի հունվարի 1-ը:

 

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

 


7 հուլիսի 2009թ.
ք.Ստեփանակերտ
ՀՕ-40-Ն