ԼՂՀ հարկային պետական վարչության աշխատողների դասային և հատուկ կոչումներ սահմանելու մասին

 

 

                                                                                           ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

                                                                                                                  Օ  Ր  Ե Ն  Ք  Ը

 

 

                                                                  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ

                                                                ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԴԱՍԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՏՈՒԿ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐ

                                                                                                   ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային պետական վարչության աշխատողների համար սահմանվում են հետևյալ դասային և հատուկ կոչումները.

 

1. Դասային կոչումներ՝

 

հարկային ծառայության երկրորդ դասի պետական խորհրդական.

հարկային ծառայության երրորդ դասի պետական խորհրդական.

հարկային ծառայության առաջին դասի ավագ խորհրդական.

հարկային ծառայության երկրորդ դասի ավագ խորհրդական.

հարկային ծառայության երրորդ դասի ավագ խորհրդական.

հարկային ծառայության առաջին դասի խորհրդական.

հարկային ծառայության երկրորդ դասի խորհրդական.

հարկային ծառայության երրորդ դասի խորհրդական:

 

2. Հատուկ կոչումներ՝

 

հարկային ծառայության փոխգնդապետ.

հարկային ծառայության մայոր.

հարկային ծառայության  կապիտան.

հարկային ծառայության ավագ լեյտենանտ.

հարկային ծառայության լեյտենանտ.

հարկային ծառայության կրտսեր լեյտենանտ:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                                             Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

6 հոկտեմբերի 1998 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-26